BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Fotterapeut

Behandlar, förebygger och lindrar fotbesvär i både medicinskt och avkopplande syfte.

  • God fysik
  • Självständighet
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Fotterapeuter förebygger, behandlar och lindrar sjukdomar och problem i fötter och underben. De arbetar självständigt och ansvarar för bedömning, behandling och uppföljning av patienten. Arbetet består även av journalföring och bokning i datajournal.

Det vanligaste är att en person besöker en läkare eller sjuksköterska som gör en undersökning. Om det behövs, exempelvis beroende på en sjukdom, får patienten en remiss för att komma vidare till fotterapeuten. Remissen visar vilken vård som behövs. I dessa fall besöker patienten fotterapeutens klinik, eller får besök i hemmet.

Fotterapeuten gör först en bedömning av foten för att kunna ge rätt behandling. Den vanligaste arbetsuppgiften är att ge en fotbehandling som börjar med ett fotbad. Efter det kan fotterapeuten utföra nagelvård, ta bort förhårdnader och behandla liktornar, hudsprickor, vårtor, nagelsvamp och nageltrång.

Det är även vanligt att fotterapeuten filar och smörjer in fötterna, samt avslutar med kortare massage. Exempel på instrument som används är slipmaskiner och skalpell. Förhårdnader slipas bort för hand eller med en elektrisk apparat. Det gäller framförallt fötter hos äldre, patienter med exempelvis diabetes eller reumatism, funktionshindrade, patienter med hjärt- och kärlsjukdomar och psoriasispatienter.

Fotterapeuter kan även bedöma när en patient behöver andra behandlingar och ska då hänvisa patienten till en vårdcentral eller hudläkare. Man har även en viktig roll när det gäller information om egenvård. I dessa fall ger man råd om sulor, inlägg eller fotkrämer.

Utbildningsvägar för fotterapeut

Yrket kräver utbildning på eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli fotterapeut till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till fotterapeut finns inom Yrkeshögskolan, i Göteborg och Örnsköldsvik. Utbildningen finns också vid privata skolor.
/