BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Biomedicinsk analytiker

Identifierar och hittar orsaken till olika sjukdomar, med laborativ eller patientnära inriktning.

 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att följa regler och instruktioner
 • Förmåga att ta ansvar
 • Noggrannhet

   Genomsnittligt löneintervall

   27 300 - 42 400 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Inom hälso- och sjukvården arbetar biomedicinska analytiker med att analysera kroppsliga funktioner för att till exempel hitta orsaken till sjukdomar. Biomedicinska analytikern tolkar och utvärderar de resultat som proverna eller undersökningen visar. Resultatet av analyserna är en viktig del av underlaget till de bedömningar som läkare gör för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar hos patienter. Noggrann dokumentation ingår i arbetet.

   Biomedicinska analytiker kan inrikta sig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Klinisk fysiologi innebär mycket patientkontakter och laboratoriemedicin är i stort sett helt laborativt.

   Inom den största inriktningen laboratoriemedicin arbetar biomedicinska analytiker med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover. Oftast levereras proverna direkt till laboratoriet där den biomedicinska analytikern gör analysen och skickar tillbaka ett provsvar. Ibland kan det vara den biomedicinska analytikern som själv tar prover på patienten.

   Inom inriktningen klinisk fysiologi arbetar biomedicinska analytiker med patientnära undersökningar. Det innebär att man gör mätningar direkt på patienten för att undersöka funktionen hos olika organ. Det kan till exempel handla om att undersöka hjärta och kärl med ultraljud, testa lungkapacitet eller göra undersökningar av nerv- och muskelfunktioner. I arbetet används tekniskt avancerad utrustning.

   Biomedicinska analytiker kan även arbeta med medicinsk forskning, metodutveckling, tillverkning av läkemedel eller att analysera prover av exempelvis livsmedel och miljöföroreningar.

   Cytodiagnostiker är experter på att urskilja cellförändringar och förstadier till cancer och cancerceller. De arbetar främst vid sjukhusens cytologiska laboratorier. Bedömningen sker framförallt med mikroskop.

   Utbildningsvägar för biomedicinsk analytiker

   Vill du studera till biomedicinsk analytiker? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: