Bergarbetare inom bygg och anläggning

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Borrar och spränger berg vid bygg- och anläggningsprojekt, både ovan och under jord.

  Bergarbetaren är expert på bergets struktur, form och kraft. Bergarbetaren arbetar med att borra och spränga i berg vid olika bygg- och anläggningsprojekt.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Initiativförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Styrka
  • Säkerhetsfokus

  Arbetsuppgifter

  Bergarbetaren formar berget så att det anpassas till bygget. Detta gör man genom sprängning eller borrning. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten förekommer även borrning för hand.

  Efter borrningen laddas hålen med sprängämnen. Det gäller att kunna bedöma bergets egenskaper, ha rätt avstånd mellan borrhålen och rätt mängd sprängämnen för att få rätt effekt vid sprängningen. Innan sprängningen utför man en analys av berget och själva placeringen av berget. Som bergarbetare kan man också lasta bort berg efter sprängningarna.

  Inom vissa företag har man olika specialisering. Exempelvis kan man enbart borra alternativt enbart spränga. Bergarbetare kan också arbeta med att förstärka berg och förhindra ras i till exempel bergrum. En annan viktig uppgift kan vara tätning av sprickor med exempelvis cement.

  I arbetsuppgifterna ingår också att sköta underhållet av borraggregat och andra maskiner. Utrustningen är i stor utsträckning datorstyrd.

  Arbetsplats och lön

  En bergarbetare kan arbeta både ovan och under jord. Genom sprängning och borrning anpassar man berget utifrån det bygge man arbetar med, som exempelvis anläggning av vägar, broar eller husgrunder. När arbetsplatsen är under jord kan det handla om att skapa tunnlar eller bergrum.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 300 - 51 800 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022