BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Bergarbetare inom bygg och anläggning

Borrar och spränger berg vid bygg- och anläggningsprojekt, både ovan och under jord.

  • Initiativförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Styrka
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

35 300 - 51 800 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Mycket stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för gruv- och stenbrottsarbetare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Bergarbetaren formar berget så att det anpassas till bygget. Detta gör man genom sprängning eller borrning. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten förekommer även borrning för hand.

Efter borrningen laddas hålen med sprängämnen. Det gäller att kunna bedöma bergets egenskaper, ha rätt avstånd mellan borrhålen och rätt mängd sprängämnen för att få rätt effekt vid sprängningen. Innan sprängningen utför man en analys av berget och själva placeringen av berget. Som bergarbetare kan man också lasta bort berg efter sprängningarna.

Inom vissa företag har man olika specialisering. Exempelvis kan man enbart borra alternativt enbart spränga. Bergarbetare kan också arbeta med att förstärka berg och förhindra ras i till exempel bergrum. En annan viktig uppgift kan vara tätning av sprickor med exempelvis cement.

I arbetsuppgifterna ingår också att sköta underhållet av borraggregat och andra maskiner. Utrustningen är i stor utsträckning datorstyrd.

Utbildningsvägar för bergarbetare inom bygg och anläggning

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli bergarbetare inom bygg och anläggning till exempel

/