BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Begravningsentreprenör

Ett arbete där liv och död kommer nära. Det krävs både praktiskt kunnande och förmåga till empati.

  • Empatisk förmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Serviceinriktad
  • Styrka

Genomsnittligt löneintervall

25 000 - 36 600 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Begravningsentreprenören sköter alla praktiska uppgifter vid en begravning. Det kan vara att sätta in dödsannons i tidningen, beställa mat och dryck till minnesstunden eller att ordna med blommor på den plats där begravningen ska vara. Om begravningen hålls i en kyrka bokas tid med präst och kyrkomusiker.

Begravningsentreprenören hämtar avlidna människor och gör iordning kroppen inför begravningen. I arbetet ingår många biltransporter, till bårhus och begravningsplatser.

En stor del av begravningsentreprenörens arbetstid handlar om att samarbeta med olika företag och myndigheter. Det kan vara bouppteckningsförrättare, jurister, advokater eller kommunens representanter. Begravningsentreprenören har också kontakt med många underleverantörer, exempelvis stenhuggare, blomsteraffärer, cateringfirmor och tillverkare av kistor och urnor.

Begravningsentreprenören har mycket kundkontakter. Det är viktigt att kunna lyssna och samarbeta. Många av de människor som begravningsentreprenören möter är sörjande och befinner sig i chocktillstånd.

På större begravningsbyråer kan man vara specialiserad på en viss arbetsuppgift. Som kundmottagare tar man emot kunden på begravningsbyrån och som byråns representant är man med på begravningen. En del begravningsentreprenörer jobbar också som bouppteckningsförrättare.

Man kan även arbeta som borgerlig officiant/begravningsförrättare vid borgerliga begravningar. En borgerlig begravning kan utformas fritt och är inte styrd av något regelverk. Vid en borgerlig begravning är det officiantens uppgift att leda begravningen, hålla minnestal, läsa dikter eller sjunga. Vem som helst kan dock hålla i en borgerlig begravning, till exempel en anhörig eller representant från kommunen.

Utbildningsvägar för begravningsentreprenör

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/