Fordonsmontör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Monterar detaljer vid tillverkning av fordon, ofta i samarbete med kollegor på en produktionslinje.

  Fordonsmontörer monterar detaljer vid tillverkning av fordon. Sedan provar montören att de delar som monterats fungerar felfritt. Samarbetsförmåga är viktigt eftersom arbetet till stor del är laginriktat. Fordonsmontörer kan vara specialiserade på vissa delar av fordonet men vanligen arbetar de på en produktionslinje.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Utvecklingsinriktad

  Arbetsuppgifter

  Fordonsmontörer ingår i ett arbetslag där arbetet handlar om att:

  * Rekvirera det material som behövs för monteringsarbetet
  * Se till att underhåll görs på utrustning inom det egna området
  * Se till att produktionen flyter jämnt mellan arbetslagen och att produktionstider hålls
  * Kvalitetssäkra arbetet

  De flesta detaljerna sammanfogas genom skruvning, nitning eller svetsning. Svetsrobotar används för vissa arbetsmoment. Monteringsarbetet börjar med att rambalkar tillverkas och monteras till en ram. Sedan monteras framaxel och bakaxel, rörsystem för tryckluft, hydraulik och avgassystem.

  Slutligen monteras växellådan och motorn. Monteringen av förbränningsmotorer är delvis automatiserad, alla detaljer som finns inne i motorn, till exempel vevaxlar, kamaxlar och oljepumpar kan automatmonteras. Det gäller även motorernas kåpor. Monteringen utförs av robotar och montörens arbete är att övervaka de processtyrda maskinerna. Arbetet kan även omfatta programmering av styrsystem för robotarna.

  När monteringen är klar testas och kontrolleras olika funktioner. Varje lastbil provkörs av provförare på testbana. På personvagnssidan sker testen på varje bil i en elektronisk simulator medan provkörning sker stickprovsvis.

  Arbetsplats och lön

  Monteringsarbetet organiseras på olika sätt vid olika företag inom biltillverkningsindustrin. Det finns exempelvis linjebaserad successiv påbyggnad eller montering vid flera monteringsstationer.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 700 - 35 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022