BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Speciallärare och specialpedagog

Pedagog med fördjupad kompetens som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att vara flexibel
 • Pedagogisk förmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   35 600 - 46 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. Båda har fördjupad kompetens inom pedagogik. De använder sin kunskap direkt med eleverna, men också för att handleda övriga lärare som undervisar elever med svårigheter. Det kan handla om elever med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

   Arbetet kräver mycket samarbete. För att förstå elevens situation behöver flera faktorer kartläggas. Detta innebär nära samarbete med ordinarie lärare, andra inom elevhälsan och eventuellt vårdnadshavare. Både speciallärare och specialpedagoger kan också driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra skolans undervisning och arbetssätt.

   Specialpedagoger arbetar strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder för elevers lärande. De gör egna pedagogiska utredningar, men kan vid behov ta hjälp av exempelvis logopeder. Utifrån elevens behov utformar specialpedagogen sedan vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver. Specialpedagogerna ger också stöd och råd till ordinarie lärare om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att lära sig.

   Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Ofta är speciallärarna specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling eller utvecklingsstörning.

   Utanför skolan finns flera andra behov av specialpedagogisk kompetens. Speciallärare med specialisering inom utvecklingsstörningar behövs på särskolan, där man blandar elevers lärande i skolämnena med träning i vardagliga situationer. Talpedagoger fokuserar tal-, språk- och röstsvårigheter så som försenad språkutveckling eller stamning. Synpedagoger och hörselpedagoger arbetar ofta inom landstingens habiliteringsorganisation med att prova ut olika hjälpmedel och ge kommunikationsträning.

   Utbildningsvägar för speciallärare och specialpedagog

   Vill du studera till speciallärare och specialpedagog? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: