BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Revisor

Jobbar rådgivande eller granskande med allt från små kvarterskrogar till stora organisationer.

  • Analytisk förmåga
  • Förtroendeingivande
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

28 600 - 61 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för revisorer kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

I en revision granskar revisorn ett företags redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter bedömer revisorn om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Revisorn ger också råd om vad som bör förbättras inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisionsarbetet avslutas med en revisionsberättelse. 

Revisorer kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet. Revisorn måste dock alltid beakta sitt oberoende innan han/hon accepterar uppdrag som rådgivare. En revisor är förhindrad att lämna annat än revisionsnära rådgivning till en revisionskund.

Det finns möjligheter att specialisera sig inom revisorsyrket. En revisor kan exempelvis specialisera sig på systembaserad revision och sköta revision i komplexa datormiljöer eller utveckla revisionsprogram för att gå in och göra kontroller i företagens datasystem. Andra möjligheter är att bli expert på miljölagstiftning, skattelagstiftning eller på internationell redovisning.

Att arbeta som revisor innebär att man är ute på uppdrag en stor del av arbetstiden och ofta är på resande fot eller att man lånar skrivbordsplats hos kunden.

Som nyexaminerad civilekonom är det vanligt att börja som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt. Efter ett tag kan man bli auktoriserad revisor och får då själv ansvara för uppdragen.

Utbildningsvägar för revisor

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli revisor till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att få anställning som revisor krävs högskoleutbildning inom ekonomi. Utbildningarnas längd varierar mellan 3-4 år beroende på inriktning och ges vid flera högskolor och universitet i landet.
/