BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Planeringsarkitekt

Tar fram förslag på hur stadsmiljöer och samhällen ska se ut, från hela kommuner till enskilda kvarter.

  • Initiativförmåga
  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

33 600 - 52 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för stadsplanerare och planeringsarkitekter kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Planeringsarkitekter tar fram förslag på hur stadsmiljöer och samhällen ska se ut. Det handlar om stora fysiska planer som för hela kommuner och stadsdelar eller mindre för enskilda kvarter och fastigheter. Uppdragen kan vara att ta fram helt nya idéer för ett område, men det kan också handla om att bevara och restaurera redan befintliga områden. Det kan innefatta alltifrån grönytor till byggnader. Arbetet innefattar att utifrån olika förutsättningar, behov, och krav skapa en bra helhet där den önskade användningen av ett område blir lämplig.

Planeringsarkitekten undersöker beställarens behov, krav och önskemål och utforskar därefter olika möjligheter. Det är viktigt att ta hänsyn till många aspekter, så som ekonomi, hållbarhet och estetik. Även platsens förutsättningar och gällande lagar måste tas hänsyn till.

Arbetet innebär både matematiska beräkningar och kreativt skissande. Kartor ritas, bilder skissas och texter som motiverar valen skrivs. Förslagen diskuteras med beställaren för att sedan vidareutvecklas eller skrotas. Arkitekten gör slutligen planer och anvisningar för hur området ska vara utformat. Översiktsplanen visar mer översiktligt hur en hel kommun eller ny stadsdel ska utformas och detaljplanen reglerar hur mark- och vattenområden ska användas inom ett mindre geografiskt område.

Planeringsarkitekter kan även kallas planarkitekt eller fysiska planerare.

Utbildningsvägar för planeringsarkitekt

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli planeringsarkitekt till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona finns möjlighet att utbilda sig till planarkitekt/fysisk planerare och ta masterexamen efter fem års studier. Även arkitekt- och landskapsarkitektutbildade kan inrikta sin utbildning mot arbete som planarkitekt.
/