BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ambulanssjuksköterska

Gör insatser på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus.

 • Beslutsförmåga
 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   34 500 - 46 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Ambulanssjuksköterskan tar hand om personer i alla åldrar som drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Ambulanssjuksköterskan undersöker och behandlar patienten innan och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

   Till exempel ska ambulanssjuksköterskan kunna förlösa en gravid kvinna, rädda liv vid hjärtstopp och hantera trafikolyckor. Det kan också handla om olycksfall med barn eller personer med psykisk ohälsa. Vid större olyckor med många skadade behöver ambulanssjuksköterskan prioritera så att den med störst skada får hjälp först.

   Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Ibland handlar det till exempel om att övervaka patientens tillstånd.

   Ambulanssjuksköterskan samarbetar med en sjuksköterska eller en ambulanssjukvårdare. Vid samarbete med sjukvårdare har sjuksköterskan det medicinska ansvaret, vilket innebär att göra de undersökningar och behandlingar som krävs innan ambulansen kommer fram till sjukhuset. Till exempel ger ambulanssjuksköterskan medicin till patienten på olika sätt, beroende på ålder och behov.

   När teamet är klara med ett uppdrag, rapporterar ambulanssjuksköterskan vårdarbetet till nästa instans som fortsätter med den vård man har påbörjat.

   Utbildningsvägar för ambulanssjuksköterska

   Vill du studera till ambulanssjuksköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: