Ambulanssjuksköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Gör insatser på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus.

  Ambulanssjuksköterskor arbetar med akutsjukvård på plats i människors hem, på olycksplatser och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning. Variationen inom yrket är stor. Arbetet sker ibland i högt tempo. Det kan också vara av betydligt lugnare karaktär, exempelvis vid mindre akuta transporter mellan olika sjukhus. Arbetet är ibland fysiskt krävande.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Ambulanssjuksköterskan tar hand om personer i alla åldrar som drabbats av akuta sjukdomar eller skador. Ambulanssjuksköterskan undersöker och behandlar patienten innan och under transporten till sjukhus eller annan vårdinrättning.

  Till exempel ska ambulanssjuksköterskan kunna förlösa en gravid kvinna, rädda liv vid hjärtstopp och hantera trafikolyckor. Det kan också handla om olycksfall med barn eller personer med psykisk ohälsa. Vid större olyckor med många skadade behöver ambulanssjuksköterskan prioritera så att den med störst skada får hjälp först.

  Det handlar inte alltid om livshotande lägen i ambulanssjukvården. Arbetet kan vara av betydligt lugnare karaktär, till exempel när man transporterar patienter mellan olika sjukhus eller när sjukdomen/skadan bedöms mindre akut. Ibland handlar det till exempel om att övervaka patientens tillstånd.

  Ambulanssjuksköterskan samarbetar med en sjuksköterska eller en ambulanssjukvårdare. Vid samarbete med sjukvårdare har sjuksköterskan det medicinska ansvaret, vilket innebär att göra de undersökningar och behandlingar som krävs innan ambulansen kommer fram till sjukhuset. Till exempel ger ambulanssjuksköterskan medicin till patienten på olika sätt, beroende på ålder och behov.

  När teamet är klara med ett uppdrag, rapporterar ambulanssjuksköterskan vårdarbetet till nästa instans som fortsätter med den vård man har påbörjat.

  Arbetsplats och lön

  Ambulanssjuksköterskor är anställda av landsting/regioner eller av privata företag som bedriver ambulanssjukvård på entreprenad.

  Genomsnittligt löneintervall

  34 500 - 46 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022