BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Specialistofficer

Militär operativ specialist som är soldaternas eller sjömännens närmaste chef.

 • Beslutsförmåga
 • Förmåga till självkännedom
 • God fysik
 • Ledarskapsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   26 700 - 48 600 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Försvaret ska stärka och skydda det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. En specialistofficer är specialist inom ett visst område, till exempel teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik.

   Arbetet för en specialistofficer går i cykler. Man arbetar på ett förband någonstans i landet, beroende på vilken typ av tjänst man har. Under de perioder då arbetet utförs på förbandsorten arbetar man mycket med att vidareutbilda sig och utveckla sina färdigheter och kunskaper.

   Under vissa perioder kommer förbandet att stå i beredskap och kan då med kort varsel sättas in i en internationell insats.  Insatser inom försvaret kan se ut på många sätt och ibland sker de utomlands. Normalt är internationella insatser mellan tre och sex månader. När det är dags att genomföra en insats måste man arbeta även i svåra situationer. Att arbeta inom försvaret kan vara ett sätt att aktivt få delta i insatser som skyddar civilbefolkningen eller förbättrar livsvillkoren i länder med dåligt fungerande samhällen. 

   Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer deltar man i Försvarsmakten en tid vid sidan av sitt civila arbete eller studier.

   Specialistofficersyrket består av flera olika roller.
   Oavsett vilken inriktning man har är ledarskapet centralt. Som specialistofficer måste man kunna få en grupp att arbeta mot samma mål. Man är ofta beroende av varandra och av att varje person har förmåga av att sköta sin uppgift.

   Utbildningsvägar för specialistofficer

   Vill du studera till specialistofficer? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: