Specialistofficer

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Militär operativ specialist som är soldaternas eller sjömännens närmaste chef.

  En specialistofficer är en expert med en ansvarsfull roll inom sitt tjänsteområde. Beroende på vilken tjänst man har kan man efter en tid komma att ansvara för ett eget team och leda och utbilda mer oerfarna kollegor. En specialistofficer är mer operativt inriktad jämfört med en icke specialiserad officer, som är mer taktiskt inriktad.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Förmåga till självkännedom
  • God fysik
  • Ledarskapsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Försvaret ska stärka och skydda det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. En specialistofficer är specialist inom ett visst område, till exempel teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik.

  Arbetet för en specialistofficer går i cykler. Man arbetar på ett förband någonstans i landet, beroende på vilken typ av tjänst man har. Under de perioder då arbetet utförs på förbandsorten arbetar man mycket med att vidareutbilda sig och utveckla sina färdigheter och kunskaper.

  Under vissa perioder kommer förbandet att stå i beredskap och kan då med kort varsel sättas in i en internationell insats.  Insatser inom försvaret kan se ut på många sätt och ibland sker de utomlands. Normalt är internationella insatser mellan tre och sex månader. När det är dags att genomföra en insats måste man arbeta även i svåra situationer. Att arbeta inom försvaret kan vara ett sätt att aktivt få delta i insatser som skyddar civilbefolkningen eller förbättrar livsvillkoren i länder med dåligt fungerande samhällen. 

  Man kan tjänstgöra kontinuerligt som yrkesofficer eller tidvis som reservofficer. Som reservofficer deltar man i Försvarsmakten en tid vid sidan av sitt civila arbete eller studier.

  Specialistofficersyrket består av flera olika roller.
  Oavsett vilken inriktning man har är ledarskapet centralt. Som specialistofficer måste man kunna få en grupp att arbeta mot samma mål. Man är ofta beroende av varandra och av att varje person har förmåga av att sköta sin uppgift.

  Arbetsplats och lön

  Specialistofficer är ett internationellt yrke.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 700 - 48 600 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022