BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Bussförare

Ett ansvarsfullt serviceyrke med fokus på säkra transporter där du är företagets ansikte utåt.

 • Initiativförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålighet
 • Säkerhetsfokus
 • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

27 000 - 32 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för buss- och spårvagnsförare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet kan det ingå att sälja och/eller att kontrollera biljetter och färdbevis samt att ropa ut hållplatserna. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen.

En del bussförare kör enbart beställningstrafik som turist- eller charterbussar i Sverige eller utomlands. Som turistbussförare lägger man upp resplan i samråd med kunden och beställer kartor eller annat material som behövs. Ofta behövs språkkunskaper i tullen och på färjorna. Vid stopp under resans gång lastar och lossar man bagage samt håller bussen hel och ren.

Spårvagnsförare kör spårvagnar i linjetrafik, arbetet påminner om bussförarens. Att köra spårvagn är inte tekniskt svårt men ställer höga krav på kunskap om tågen, säkerhetsbestämmelser och bananläggningen. Genom kommunikationsradio står föraren i ständig kontakt med trafikledningen och får instruktioner eller information om förseningar och andra händelser. Föraren kan också genom trafikledningen få hjälp om något oväntat skulle inträffa, till exempel tekniska problem eller sjukdomsfall hos passagerarna. Inom Sverige finns spårvägar i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Färdtjänstförare kör specialbyggda fordon för funktionshindrade passagerare. Man kör turer på fasta tider eller på beställning.

Utbildningsvägar för bussförare

All information om kraven när det kommer till körkort för buss finns på Körkortsportalen. Bussförare behöver ha Yrkeskompetensbevis (YKB) för att få arbeta inom yrket. Grundläggande utbildning leder efter godkänt prov till ett yrkeskompetensbevis.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli bussförare till exempel

 • vuxenutbildning
 • Alternativ väg till utbildning är via vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning
 • Alternativa vägar till utbildning är via arbetsmarknadsutbildning . Kontakta din Arbetsförmedling för frågor om arbetsmarknadsutbildning.
 • företagsförlagd utbildning.
 • Spårvagnsförare utbildas internt inom företagen med en handledare och övningskörning. I utbildningen ingår också fyra teoretiska prov, slutexamination (uppkörning) samt praktik. Reglerna för att bli antagen kan skilja något mellan trafikföretagen.
/