Dietist

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ger människor förutsättningar att leva ett hälsosammare liv, ofta med rådgivande samtal i fokus.

  Dietister utreder, behandlar och förebygger nutritionsrelaterade tillstånd och sjukdomar. De ger människor förutsättningar att leva ett hälsosammare liv. Det rådgivande samtalet är ett mycket viktigt redskap i mötet med patienten. Många dietister arbetar också med utbildning och information till olika målgrupper. Insatser för sjukdomsförebyggande matvanor är en viktig del i dietistens arbete.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Inom hälso- och sjukvården arbetar dietisten med nutritionsbehandling och kostrådgivning, både med enskilda patienter och i grupp. Nutrition betyder näringslära; läran om kost, kosthållning och dess sammansättning. Dietisten förebygger, utreder och behandlar problem som är relaterade till kost och hälsa. Samtalsmetodik är grundläggande i arbetet för att kunna vägleda människor i hur näringsrekommendationerna ska omvandlas till verklighet. Dietistens rådgivande samtal om kost spelar stor roll för att på bästa sätt kunna stödja patienten.

  Dietisten möter patienter i alla åldrar som exempelvis har drabbats av fetma, undernäring, diabetes, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån symtom, sjukdom och näringsstatus identifierar dietisten nutritionsrelaterade problem och föreslår individuell kost- och nutritionsbehandling. Det kan handla om att patienten behöver lägga om sin kost för att återfå hälsan eller förebygga sjukdom.

  Dietisten är en del av vårdteamet och samarbetar med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I arbetet ingår att utbilda och informera hälso- och sjukvårdspersonal i kost- och näringsfrågor.

  På ett privat företag kan dietister arbeta med produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Många dietister arbetar med informationsspridning, exempelvis genom föreläsningar och utbildningar till allmänheten, idrottsrörelsen och studenter inom vård- och omsorgsutbildningar. Dietister arbetar också inom forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa.

  Arbetsplats och lön

  De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvård och är anställda av landstingen. Sjukhus och vårdcentraler är vanliga arbetsplatser. Att göra hembesök hos patienter kan ingå i arbetet vid en vårdcentral. Många dietister arbetar också inom kommunal äldreomsorg. En del arbetar inom barn- och mödrahälsovård.

  Dietister kan också jobba inom områden som folkhälsa och friskvård, driva eget företag eller arbeta på livsmedels- och nutritionsföretag. Dietister finns också inom läkemedelsindustrin, på universitet och myndigheter.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 400 - 37 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022