BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Socialsekreterare

Ett stöd, men också en person som ställer krav på dem som söker kommunens hjälp.

 • Förmåga att följa regler och instruktioner
 • Gott omdöme
 • Psykisk stabilitet
 • Social förmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   30 500 - 42 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Socialsekreteraren bedömer människors behov av stöd och hjälp inom områden som ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för missbruk eller stöd till barn och deras familjer. Dessa människor brukar kallas för klienter.

   Socialsekreterare utreder och beviljar stöd enligt framförallt socialtjänstlagen. Arbetet innebära att motivera och arbeta med förändringar i klientens livssituation, som att motivera och stötta klienten till egen försörjning. Det kan också handla om att utföra utredningar utifrån inkomna anmälningar eller ansökningar, följa upp beviljade insatser eller att utreda och bedöma rätt till försörjningsstöd.

   Som socialsekreterare träffar man mycket människor. De människor man träffar befinner sig ofta i en utsatt och svår situation. Det kan handla om människor som inte klarar sin egen försörjning, blivit hemlösa, människor som har ett missbruk, eller barn- och unga med en svår familjesituation.

   Det är vanligt att man håller svåra samtal som socialsekreterare, man behöver därför vara stresstålig och kunna hantera pressade situationer.

   I socialsekreterarens arbete ingår också dokumentation och journalföring. Det innebär att man skriver och diarieför dokument och tjänsteanteckningar över de ärenden man arbetar med. Man behöver därför kunna uttrycka sig väl i skrift.

   Utbildningsvägar för socialsekreterare

   Vill du studera till socialsekreterare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: