Socialsekreterare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett stöd, men också en person som ställer krav på dem som söker kommunens hjälp.

  Socialsekreteraren arbetar med människor som befinner sig i en utsatt situation. Man arbetar ofta tillsammans med individer, familjer eller grupper för att medverka till förändring. Som socialsekreterare är det viktigt att trivas med att jobba med människor och att kunna hantera svåra situationer.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Gott omdöme
  • Psykisk stabilitet
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Socialsekreteraren bedömer människors behov av stöd och hjälp inom områden som ekonomiskt bistånd, stöd och behandling för missbruk eller stöd till barn och deras familjer. Dessa människor brukar kallas för klienter.

  Socialsekreterare utreder och beviljar stöd enligt framförallt socialtjänstlagen. Arbetet innebära att motivera och arbeta med förändringar i klientens livssituation, som att motivera och stötta klienten till egen försörjning. Det kan också handla om att utföra utredningar utifrån inkomna anmälningar eller ansökningar, följa upp beviljade insatser eller att utreda och bedöma rätt till försörjningsstöd.

  Som socialsekreterare träffar man mycket människor. De människor man träffar befinner sig ofta i en utsatt och svår situation. Det kan handla om människor som inte klarar sin egen försörjning, blivit hemlösa, människor som har ett missbruk, eller barn- och unga med en svår familjesituation.

  Det är vanligt att man håller svåra samtal som socialsekreterare, man behöver därför vara stresstålig och kunna hantera pressade situationer.

  I socialsekreterarens arbete ingår också dokumentation och journalföring. Det innebär att man skriver och diarieför dokument och tjänsteanteckningar över de ärenden man arbetar med. Man behöver därför kunna uttrycka sig väl i skrift.

  Arbetsplats och lön

  Socialsekreteraren arbetar inom kommunens socialtjänst, landsting eller privata företag.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 500 - 42 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022