BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ingenjör inom kemi och kemiteknik

Ett laborativt yrke där du kan ta fram och utveckla nya kemiska produkter eller analysera befintliga.

  • Analytisk förmåga
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

30 000 - 50 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Kemiingenjören arbetar ofta i ett laboratorium. Analyser och tester av befintliga produkter och material på marknaden för att säkerställa kvalitet och säkerhet är vanliga arbetsuppgifter. Det är också vanligt att delta i eller driva utvecklingsprojekt med sina kollegor. Sådana projekt innebär laborativt arbete såsom mätning, utvärdering, testning och tillverkning av nya kemiska komponenter. Experiment och provtagningar genomförs för att sedan beräknas och dokumenteras.

Inom den kemiska tillverkningsindustrin är arbetsområdena många. Att utveckla nya kemiska produkter eller mindre kemiska komponenter till större produkter är en vanlig arbetsuppgift för kemiingenjören. Det kan handla om utveckling av nya miljövänligare vattenreningskemikalier, färger, lim och plaster eller drivmedel så som biodiesel. Läkemedelsindustrin är ett annat stort och viktigt fält för kemiingenjören, där nya mediciner och testinstrument tas fram. Ofta integreras kemi med andra fält, inom exempelvis elektrokemi när sensorer utvecklas eller bioteknologi när nya rengöringsprodukter tas fram.

Efter några års erfarenhet är det vanligt att arbeta som projektledare eller gruppchef. Arbete med forskning är också vanligt.

Utbildningsvägar för ingenjör inom kemi och kemiteknik

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ingenjör inom kemi och kemiteknik till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att utbilda sig till ingenjör inom kemi och kemiteknik behöver man studera på högskola eller universitet. Antingen läser man högskoleingenjör (tre år) eller civilingenjör (fem år) med inriktning på kemi.
/