Renhållningsarbetare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett rörligt yrke där man arbetar med avfallshantering på olika sätt, oftast med transporter.

  Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på olika sätt. Det kan exempelvis vara sophämtning med sopbil, transporter av miljöfarligt avfall eller slamsugning. Renhållningsarbetare kan också arbeta på återvinningscentraler.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kvalitetsinriktad
  • Samarbetsförmåga
  • Uthållighet

  Arbetsuppgifter

  Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, men också butiker, restauranger och industrier.

  Hämtningen sker med olika typer av större fordon. Sopbilarna är ofta utrustade med fordonsdatorer som visar turordningslistor över var avfall ska hämtas. Datorerna registrerar också vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger.

  På upphämtningsställen och i lastbilarna är soporna ofta sorterade i olika så kallade fraktioner. Det kan till exempel vara fraktioner av tidningar, glas och plast. På avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

  Renhållningsarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

  Vid tömning av stora glasbehållare, så kallade igloos, används lastbil med lyftkran. Kran används även vid tömning av underjordiska behållare, så kallade moloker.

  Genomsnittligt löneintervall

  25 600 - 32 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022