BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Renhållningsarbetare

Ett rörligt yrke där man arbetar med avfallshantering på olika sätt, oftast med transporter.

 • Kvalitetsinriktad
 • Samarbetsförmåga
 • Uthållighet

   Genomsnittligt löneintervall

   25 600 - 32 700 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Renhållningsarbetare som arbetar med sophämtning hämtar avfall från privata hushåll, men också butiker, restauranger och industrier.

   Hämtningen sker med olika typer av större fordon. Sopbilarna är ofta utrustade med fordonsdatorer som visar turordningslistor över var avfall ska hämtas. Datorerna registrerar också vilka tömningar som görs och hur mycket avfallet väger.

   På upphämtningsställen och i lastbilarna är soporna ofta sorterade i olika så kallade fraktioner. Det kan till exempel vara fraktioner av tidningar, glas och plast. På avfallsanläggningarna arbetar man vidare med sorteringen av material, men också förbränning och slutförvaring av avfallet.

   Renhållningsarbetare hämtar och transporterar också stora containrar med olika slags avfall, kör tankbil och utför slamsugning. De samlar också in och transporterar miljöfarligt avfall, till exempel batterier och kemikalier, från miljöstationer och industrier.

   Vid tömning av stora glasbehållare, så kallade igloos, används lastbil med lyftkran. Kran används även vid tömning av underjordiska behållare, så kallade moloker.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: