BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Trafikledare

Ett yrke med tempo för den som kan kommunicera på ett tydligt sätt och gillar att organisera.

 • Analytisk förmåga
 • Initiativförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Simultanförmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   27 600 - 43 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Gemensamt för trafikledare är att de arbetar med att planera, organisera och övervaka trafik. Man ansvarar för att planera trafiken och ser till att den normala driften fungerar. Fokus i arbetet är att resenärer ska färdas på ett säkert sätt och att transporterna ska ske så effektivt som möjligt.

   När trafiken går som planerat är trafikledarens arbete till stor del ett övervakningsarbete. Man följer trafiken genom att analysera information från många olika källor. När något problem uppstår är det trafikledaren som snabbt måste lösa situationen och ta beslut om vad som behöver göras. Arbetet innehåller mycket kontakt med de som utför transporterna och personer som arbetar med att informera resenärerna.

   Vägtrafikledare arbetar på vägtrafikledningscentraler med att övervaka att trafiken på vägnätet fungerar och är säker. Om ett hinder uppstår kan man till exempel besluta om att trafiken ska ledas om eller tillkalla vägassistans. Man förser trafikanterna med information om störningar i trafiken så som köer eller avstängda vägar.

   Trafikledare inom järnväg har till uppgift att planera tågtrafiken och se till att den dagliga driften fungerar. Man dirigerar tågen så de går säkert och enligt tidtabellen. Man ansvarar för att lösa problem i tågtrafiken och att det är riskfritt för dem som arbetar längs spåren.

   Trafikledare inom busstrafik arbetar med att planera och övervaka trafik för busslinjer, fjärrbussar och ersättningsbussar för tåg. Man planerar busslinjer och arbetar för att tidtabellen hålls.

   Ett mindre antal personer arbetar som trafikoperatörer inom sjöfart/VTS-operatörer. De övervakar och ger information till fartyg om sjötrafik och eventuella problem i farlederna.

   Utbildningsvägar för trafikledare

   Vill du studera till trafikledare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: