Trafikledare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett yrke med tempo för den som kan kommunicera på ett tydligt sätt och gillar att organisera.

  Trafikledare koordinerar, planerar och övervakar trafik på vägar, järnväg eller till sjöss. Fokus i arbetet är att de som färdas i trafiken ska göra det på ett säkert och effektivt sätt. Det är bra att kunna kommunicera på ett tydligt sätt, vara bra på att organisera och trivas med ett högt tempo.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Simultanförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Gemensamt för trafikledare är att de arbetar med att planera, organisera och övervaka trafik. Man ansvarar för att planera trafiken och ser till att den normala driften fungerar. Fokus i arbetet är att resenärer ska färdas på ett säkert sätt och att transporterna ska ske så effektivt som möjligt.

  När trafiken går som planerat är trafikledarens arbete till stor del ett övervakningsarbete. Man följer trafiken genom att analysera information från många olika källor. När något problem uppstår är det trafikledaren som snabbt måste lösa situationen och ta beslut om vad som behöver göras. Arbetet innehåller mycket kontakt med de som utför transporterna och personer som arbetar med att informera resenärerna.

  Vägtrafikledare arbetar på vägtrafikledningscentraler med att övervaka att trafiken på vägnätet fungerar och är säker. Om ett hinder uppstår kan man till exempel besluta om att trafiken ska ledas om eller tillkalla vägassistans. Man förser trafikanterna med information om störningar i trafiken så som köer eller avstängda vägar.

  Trafikledare inom järnväg har till uppgift att planera tågtrafiken och se till att den dagliga driften fungerar. Man dirigerar tågen så de går säkert och enligt tidtabellen. Man ansvarar för att lösa problem i tågtrafiken och att det är riskfritt för dem som arbetar längs spåren.

  Trafikledare inom busstrafik arbetar med att planera och övervaka trafik för busslinjer, fjärrbussar och ersättningsbussar för tåg. Man planerar busslinjer och arbetar för att tidtabellen hålls.

  Ett mindre antal personer arbetar som trafikoperatörer inom sjöfart/VTS-operatörer. De övervakar och ger information till fartyg om sjötrafik och eventuella problem i farlederna.

  Arbetsplats och lön

  Trafikledare som arbetar med trafik på vägnätet och på järnvägen är anställda vid Trafikverket. Trafikoperatörer inom sjöfart arbetar på Sjöfartsverket. Man kan också arbeta som trafikledare på till exempel bussterminaler eller på bussföretag.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 600 - 43 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022