BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Trafikledare

Ett yrke med tempo för den som kan kommunicera på ett tydligt sätt och gillar att organisera.

  • Analytisk förmåga
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Simultanförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

27 600 - 43 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för transportledare och transportsamordnare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Gemensamt för trafikledare är att de arbetar med att planera, organisera och övervaka trafik. Man ansvarar för att planera trafiken och ser till att den normala driften fungerar. Fokus i arbetet är att resenärer ska färdas på ett säkert sätt och att transporterna ska ske så effektivt som möjligt.

När trafiken går som planerat är trafikledarens arbete till stor del ett övervakningsarbete. Man följer trafiken genom att analysera information från många olika källor. När något problem uppstår är det trafikledaren som snabbt måste lösa situationen och ta beslut om vad som behöver göras. Arbetet innehåller mycket kontakt med de som utför transporterna och personer som arbetar med att informera resenärerna.

Vägtrafikledare arbetar på vägtrafikledningscentraler med att övervaka att trafiken på vägnätet fungerar och är säker. Om ett hinder uppstår kan man till exempel besluta om att trafiken ska ledas om eller tillkalla vägassistans. Man förser trafikanterna med information om störningar i trafiken så som köer eller avstängda vägar.

Trafikledare inom järnväg har till uppgift att planera tågtrafiken och se till att den dagliga driften fungerar. Man dirigerar tågen så de går säkert och enligt tidtabellen. Man ansvarar för att lösa problem i tågtrafiken och att det är riskfritt för dem som arbetar längs spåren.

Trafikledare inom busstrafik arbetar med att planera och övervaka trafik för busslinjer, fjärrbussar och ersättningsbussar för tåg. Man planerar busslinjer och arbetar för att tidtabellen hålls.

Ett mindre antal personer arbetar som trafikoperatörer inom sjöfart/VTS-operatörer. De övervakar och ger information till fartyg om sjötrafik och eventuella problem i farlederna.

Utbildningsvägar för trafikledare

Grundutbildning motsvarande gymnasieutbildning krävs oftast för arbete som trafikledare.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli trafikledare till exempel

  • företagsförlagd utbildning.
  • Trafikledare inom buss utbildas ofta internt i samband med anställning. Det är vanligt att man har en bakgrund som bussförare.
/