BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Djursjukskötare

Förebygger sjukdomar och ohälsa hos djur med olika omvårdnadsinsatser.

  • God fysik
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

20 500 - 35 600 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Djursjukskötare arbetar självständigt med de arbetsuppgifter inom djursjukvård som inte utförs av veterinären. Djursjukskötaren assisterar även veterinären vid undersökningar, behandlingar och operationer. På en vårdavdelning ger man bland annat de sjuka djuren den omvårdnad och behandling de har behov av samt ansvarar för djurets rehabilitering efter skada eller sjukdom. Modern djursjukvård är idag relativt tekniskt avancerad.

Som djursjukskötare har man mycket kontakt med djurägarna. Att ge information om förebyggande friskvårdsbehandling, hälsoråd samt svara på allmänna frågor är en viktig del av jobbet. Djursjukskötare kan också arbeta i receptionen med telefonrådgivning samt tidsbokning.

Det finns specialområden för djursjukskötare, till exempel anestesi (det vill säga sövning och bedövning inför undersökningar och operationer), röntgen, rehabilitering, kostrådgivning och beteenderådgivning.

En del djursjukskötare har även arbetsledande uppgifter. Personalfrågor, planering av verksamhet och ekonomi kan då ingå i arbetsuppgifterna.

Utbildningsvägar för djursjukskötare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli djursjukskötare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningen till djursjukskötare består av tre års universitetsstudier på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och leder till en kandidatexamen i djuromvårdnad. Inom djursjukvården finns både kortare och längre påbyggnadskurser. Det finns även möjlighet att utbilda sig utomlands, men svensk legitimation krävs för att få arbeta i Sverige.
/