Maskinförare inom lantbruk

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett självständigt yrke för den som har intresse för både teknik och växtodling.

  Maskinförare inom lantbruket arbetar ute på fält och åkrar med jordbearbetning som plöjning och harvning eller med sådd och skörd. Moderna jordbruksmaskiner är tekniskt avancerade och som maskinförare måste man både kunna hantera tekniken och ha goda kunskaper om växtodling.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • God fysik
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Maskinförare kör maskiner inom lantbruket som till exempel plöjer, harvar och sår. Med hjälp av olika redskap som kopplas till traktorer sprider man också gödning och hanterar bekämpningsmedel

  För en maskinförare på en gård som odlar vall (gräs) kan mycket av arbetet handla om att köra balpressar, slåttermaskiner och maskiner för att konservera djurfoder (ensilage). Man lastar och lossar av foder på djurgårdar och det ingår också att sköta torkanläggningar där spannmål, hö eller halm förvaras.

  Lantbruksredskap är ofta datoriserade. I mer avancerade traktorer kan moment som upprepas förprogrammeras och när man till exempel harvar, gödslar och bekämpar ogräs används ibland GPS. Då undviker man att köra längre än nödvändigt och sparar därmed bränsle och pengar. Utvecklingen går mot allt färre men större gårdar, maskinföraren kan ha stora ytor att täcka.

  Med tekniskt avancerade maskiner har maskinföraren en övervakande roll. Men man bör veta vilka nivåer av till exempel utsädesmängder som är rimliga och inte enbart förlita sig på tekniken.

  Som maskinförare planerar man själv arbetet, men jobbar även i nära samarbete med gårdens ägare. Man samarbetar också med arbetsledare och andra anställda. Idag är det vanligt att gårdar samverkar om vissa maskiner.

  Maskinförare sköter själva en del underhållsarbete på maskinerna, till exempel byte av delar som slits ut och oljebyte. Man har ansvar för dyra lantbruksmaskiner och det är vanligt att gårdar har en gemensam uppsättning av maskiner, en så kallad maskinpark.

  Arbetsplats och lön

  Maskinförare arbetar inom lantbruket. Oftast arbetar man på växtodlingsgårdar eller stora djurgårdar, främst med mjölkproduktion. Man kan även bli anställd av maskinstationer som säljer maskintjänster till lantbrukare.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 400 - 34 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022