BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Maskinförare inom lantbruk

Ett självständigt yrke för den som har intresse för både teknik och växtodling.

  • Förmåga att vara flexibel
  • God fysik
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

24 400 - 34 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för förare av jordbruks- och skogsmaskiner kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Maskinförare kör maskiner inom lantbruket som till exempel plöjer, harvar och sår. Med hjälp av olika redskap som kopplas till traktorer sprider man också gödning och hanterar bekämpningsmedel

För en maskinförare på en gård som odlar vall (gräs) kan mycket av arbetet handla om att köra balpressar, slåttermaskiner och maskiner för att konservera djurfoder (ensilage). Man lastar och lossar av foder på djurgårdar och det ingår också att sköta torkanläggningar där spannmål, hö eller halm förvaras.

Lantbruksredskap är ofta datoriserade. I mer avancerade traktorer kan moment som upprepas förprogrammeras och när man till exempel harvar, gödslar och bekämpar ogräs används ibland GPS. Då undviker man att köra längre än nödvändigt och sparar därmed bränsle och pengar. Utvecklingen går mot allt färre men större gårdar, maskinföraren kan ha stora ytor att täcka.

Med tekniskt avancerade maskiner har maskinföraren en övervakande roll. Men man bör veta vilka nivåer av till exempel utsädesmängder som är rimliga och inte enbart förlita sig på tekniken.

Som maskinförare planerar man själv arbetet, men jobbar även i nära samarbete med gårdens ägare. Man samarbetar också med arbetsledare och andra anställda. Idag är det vanligt att gårdar samverkar om vissa maskiner.

Maskinförare sköter själva en del underhållsarbete på maskinerna, till exempel byte av delar som slits ut och oljebyte. Man har ansvar för dyra lantbruksmaskiner och det är vanligt att gårdar har en gemensam uppsättning av maskiner, en så kallad maskinpark.

Utbildningsvägar för maskinförare inom lantbruk

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli maskinförare inom lantbruk till exempel

/