BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Reseledare

Ett serviceyrke där du skapar upplevelser åt turister och besökare.

  • Förmåga att ta ansvar
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Reseledarens uppgift är att hela tiden vara tillgänglig för sina kunder. Det kan vara på hotell, callcenter, servicekontor eller i samband med en aktivitet/utflykt. Reseledaren guidar, ger allmän information om länder och områden som besöks och ser till att alla arrangemang genomförs enligt resplanen.

Man ansvarar för att luncher och middagar bokas, har kontakt med hotellen, olika sevärdheter, som till exempel museum och turist-/lokalguider. Det är också reseledaren som har det totala ansvaret under resan och därmed också ansvaret för resvägen och att hitta fram till olika platser. Om en kund blir sjuk eller råkar ut för en plötslig och oväntad händelse är reseledarens tillgänglighet extra viktig.

Man kan också leda en gruppresa som reser med flyg. För reseledare som leder rundtursresor i utlandet eller för utländska turister i Sverige kan titeln Tour Manager användas.

Om man arbetar utomlands är arbetsförhållandena andra än i Sverige och man måste kunna anpassa sig till andra miljöer och seder. En del reseledare är specialiserade på särskilda uppgifter som till exempel golf (golfvärd), fritidsaktiviteter (aktivitetsledare) eller att ta hand om barn i särskilda barnklubbar.

På större resmål kan det finnas reseledare som arbetar enbart med ekonomisk redovisning och hotellbokning.

Platschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten på resmålet och leder den övriga personalens arbete. Platschefen har också kontakt med den lokala agenten, myndigheter, bussbolag och andra organisationer på plats.

Utbildningsvägar för reseledare

Både inom gymnasiet, Yrkeshögskola och Universitet och högskola finns lämpliga utbildningar för den som arbeta inom turismområdet.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli reseledare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Yrkeshögskolan kan även ha eftergymnasial utbildning inom turismområdet. Det finns också ett antal högskoleutbildningar inom turismområdet.
/