Tolk

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Arbetar i sammanhang där människor möts och förmedlar budskap från ett språk till ett annat.

  Tolkar arbetar med talad kommunikation mellan människor som behöver göra sig förstådda, till exempel vid myndighetskontakter. De förmedlar ett budskap från ett språk till ett annat och har samhället som arbetsplats. Tolkar kan även tolka mellan talad svenska och svenskt teckenspråk. Som tolk kan man arbeta som kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk, skriv- och TSS-tolk eller konferenstolk.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Koncentrationsförmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Simultanförmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Det finns olika tekniker och metoder för tolkning. Tolkningen kan ske samtidigt som en person talar (simultantolkning) eller i efterhand (konsekutivtolkning).

  Kontakttolkar är ofta frilansare och får sina uppdrag via privata och kommunala tolkförmedlingar. Tolkar för hörselskadade och döva arbetar främst på landstingens tolkcentraler. En del arbetar på universitet och högskolor eller med tillfälliga uppdrag som frilans. Även privata tolkförmedlingar förekommer. Konferenstolkar är ofta frilansare och anlitas exempelvis av företag, myndigheter och organisationer som har internationella möten. EU är den största arbetsgivaren, de flesta arbetar i Bryssel.

  Kontakttolkar/tolkar i offentlig sektor tolkar främst vid myndighetskontakter, mellan enskilda personer och anställda på myndigheten. Kontakttolkar kan specialisera sig efter grundauktorisation och bli sjukvårdstolk eller rättstolk.

  Teckenspråkstolkar tolkar mellan döva/hörselskadade personer och hörande personer. De kan också tolka TV-program. Med teckenspråk använder tolken händer, ansikte och kropp för att skapa synliga signaler.

  Dövblindtolkar tolkar för personer med dövblindhet, ofta via taktilt teckenspråk. Det innebär att den dövblinde avläser teckenspråket i tolkens händer med hjälp av känseln.

  Skriv- och TSS-tolkar tolkar för personer som blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder. De skriver antingen ner vad som sägs på en dator eller använder TSS (tecken som stöd), vilket innebär att tolken talar svenska för läppavläsning och samtidigt använder tecken för att förtydliga budskap.

  Konferenstolkar tolkar vid internationella konferenser, affärsförhandlingar och möten. Konferenstolkar samarbetar ofta i en tolkkabin och turas om att tolka.

  Arbetsplats och lön

  Tolkar arbetar på platser där människor möts och behöver kommunicera. Det kan vara vid myndighetskontakter, sjukhusbesök, flyktingförläggningar, konferenser, skolor, i domstol eller vid konferenser.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 000 - 46 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022