BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Personalspecialist

Arbetsgivarens självklara stöd i HR-frågor.

 • Kommunikativ förmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   31 500 - 58 000 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   En personalspecialist kan vara både generalist och specialist inom HR-området. HR står för Human Resources, vilket innebär sättet man arbetar med sin personal och organisation i en verksamhet.

   En generalist arbetar med alla typer av personalfrågor. Specialisten har fördjupade kunskaper inom ett personalområde. Det kan vara arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering eller kompetensutveckling. Att arbeta långsiktigt med personalstrategier blir allt mer vanligt.

   I större verksamheter är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering. I mindre verksamheter arbetar man oftast med alla typer av ärenden.

   Personalspecialisten analyserar personalbehovet i en verksamhet. Det kan leda till en rekrytering. Då sköter personalspecialisten allt det praktiska, exempelvis att annonsera, organisera och delta i anställningsintervjuerna. 

   Att planera för och genomföra kompetensutveckling för personalen kan ingå i arbetet. Det kan exempelvis vara inom arbetsmiljö, jämställdhet eller mångfald. 

   Vid förhandlingar företräder personalspecialisten arbetsgivaren. Det kan vara förhandlingar med facket om arbetsrättsliga tolkningar eller löneförhandlingar. 

   Personalspecialisten behöver ha goda kunskaper om lagstiftningen inom området. Det kan vara lagen om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtal eller annan arbetsrätt. 

   Att stödja chefen i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö är en viktig uppgift. Det kan vara både i förebyggande syfte eller när problem har uppstått på arbetsplatsen. I frågor som rör medarbetarnas hälsa samarbetar ofta personalspecialisten med företagshälsovården.

   Utbildningsvägar för personalspecialist

   Vill du studera till personalspecialist? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: