Personalspecialist

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Arbetsgivarens självklara stöd i HR-frågor.

  Personalspecialisten är arbetsgivarens stöd i personalfrågor. Det kan vara vid rekrytering, kompetensutveckling för personalen eller löneförhandlingar. Personalspecialisten arbetar med ett område eller en specifik fråga och hittar lösningar. Att tolka exempelvis arbetsrättsliga regler är en vanlig arbetsuppgift. Personalspecialisten samarbetar ofta och behöver därför ha en god kommunikativ förmåga.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  En personalspecialist kan vara både generalist och specialist inom HR-området. HR står för Human Resources, vilket innebär sättet man arbetar med sin personal och organisation i en verksamhet.

  En generalist arbetar med alla typer av personalfrågor. Specialisten har fördjupade kunskaper inom ett personalområde. Det kan vara arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering eller kompetensutveckling. Att arbeta långsiktigt med personalstrategier blir allt mer vanligt.

  I större verksamheter är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering. I mindre verksamheter arbetar man oftast med alla typer av ärenden.

  Personalspecialisten analyserar personalbehovet i en verksamhet. Det kan leda till en rekrytering. Då sköter personalspecialisten allt det praktiska, exempelvis att annonsera, organisera och delta i anställningsintervjuerna. 

  Att planera för och genomföra kompetensutveckling för personalen kan ingå i arbetet. Det kan exempelvis vara inom arbetsmiljö, jämställdhet eller mångfald. 

  Vid förhandlingar företräder personalspecialisten arbetsgivaren. Det kan vara förhandlingar med facket om arbetsrättsliga tolkningar eller löneförhandlingar. 

  Personalspecialisten behöver ha goda kunskaper om lagstiftningen inom området. Det kan vara lagen om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtal eller annan arbetsrätt. 

  Att stödja chefen i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö är en viktig uppgift. Det kan vara både i förebyggande syfte eller när problem har uppstått på arbetsplatsen. I frågor som rör medarbetarnas hälsa samarbetar ofta personalspecialisten med företagshälsovården.

  Arbetsplats och lön

  Personalspecialister arbetar på företag, myndigheter och i organisationer. De kan också vara anställda vid bemanningsföretag eller driva eget företag. 

  Genomsnittligt löneintervall

  31 500 - 58 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022