BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Personalspecialist

Arbetsgivarens självklara stöd i HR-frågor.

  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

31 500 - 58 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för personal- och hr-specialister kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En personalspecialist kan vara både generalist och specialist inom HR-området. HR står för Human Resources, vilket innebär sättet man arbetar med sin personal och organisation i en verksamhet.

En generalist arbetar med alla typer av personalfrågor. Specialisten har fördjupade kunskaper inom ett personalområde. Det kan vara arbetsrätt, rekrytering, rehabilitering eller kompetensutveckling. Att arbeta långsiktigt med personalstrategier blir allt mer vanligt.

I större verksamheter är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering. I mindre verksamheter arbetar man oftast med alla typer av ärenden.

Personalspecialisten analyserar personalbehovet i en verksamhet. Det kan leda till en rekrytering. Då sköter personalspecialisten allt det praktiska, exempelvis att annonsera, organisera och delta i anställningsintervjuerna. 

Att planera för och genomföra kompetensutveckling för personalen kan ingå i arbetet. Det kan exempelvis vara inom arbetsmiljö, jämställdhet eller mångfald. 

Vid förhandlingar företräder personalspecialisten arbetsgivaren. Det kan vara förhandlingar med facket om arbetsrättsliga tolkningar eller löneförhandlingar. 

Personalspecialisten behöver ha goda kunskaper om lagstiftningen inom området. Det kan vara lagen om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtal eller annan arbetsrätt. 

Att stödja chefen i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö är en viktig uppgift. Det kan vara både i förebyggande syfte eller när problem har uppstått på arbetsplatsen. I frågor som rör medarbetarnas hälsa samarbetar ofta personalspecialisten med företagshälsovården.

Utbildningsvägar för personalspecialist

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli personalspecialist till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor finns på ett flertal högskolor. Vanligast är att studera tre år som leder fram till en kandidatexamen. En annan väg är att själv kombinera ämnen som pedagogik, psykologi eller sociologi med arbetsrätt, företagsekonomi och personaladministration till en examen.
/