Grafisk formgivare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Tillämpar tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap, ofta i projektgrupper.

  Grafiska formgivare arbetar med att formge trycksaker, förpackningar eller grafik i digitala medier. Den grafiska formgivaren ger produkten en form genom att välja typografi, färg och bilder. Grafisk design handlar om att tillämpa tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap eller underlätta för mottagaren att förstå budskapet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kreativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Grafiska formgivare arbetar inom många olika områden. En del arbetar med traditionella trycksaker som böcker, tidningar, broschyrer och affischer. Ett annat område är förpackningar och etiketter av olika slag, exempelvis till livsmedel. Grafiska formgivare kan också arbeta med film och tv och exempelvis göra vinjetter och för- och eftertexter.

  Ett stort arbetsområde är design av webbsidor och annan digital grafik. Här kallas den grafiska formgivaren ofta för webbdesigner (se separat yrkesbeskrivning för mer information).

  En grafisk formgivare kan arbeta med att utforma ett företags grafiska profil. I profilen ingår ofta en logotyp för varumärket, brevhuvuden, varukassar med mera. Syftet är att visa upp enhetlig och igenkännbar identitet som går igen i alla sammanhang där företag och deras produkter presenteras.

  En viktig del i arbetet handlar om att beskriva idéer och övertyga kunden om varför idéerna är bra, men också att lyssna på kunden och förstå hur produkten ska användas.

  Grafiska formgivare arbetar med digitala verktyg, exempelvis designprogram eller text- och bildbehandlingsprogram.

  Art directorn är specialiserad på bildidéer och utformning av en produkt som ska marknadsföras eller ett budskap som ska nå ut. Det kan vara en reklamfilm, digital kampanj, annons eller webbsida. Arbetet sker ofta i projektform tillsammans med andra yrkesgrupper. Art directorn styr ofta den kreativa processen och är visuellt ansvarig i ett kommunikationsprojekt.

  Arbetsplats och lön

  De flesta grafiska formgivare är egenföretagare som arbetar med tillfälliga uppdrag som frilans. En del är anställda på större företag, bokförlag, tidningar, tv-bolag, kommunikationsbyråer och tryckerier.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 400 - 48 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022