BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Grafisk formgivare

Tillämpar tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap, ofta i projektgrupper.

  • Kreativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

26 400 - 48 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grafiska formgivare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Grafiska formgivare arbetar inom många olika områden. En del arbetar med traditionella trycksaker som böcker, tidningar, broschyrer och affischer. Ett annat område är förpackningar och etiketter av olika slag, exempelvis till livsmedel. Grafiska formgivare kan också arbeta med film och tv och exempelvis göra vinjetter och för- och eftertexter.

Ett stort arbetsområde är design av webbsidor och annan digital grafik. Här kallas den grafiska formgivaren ofta för webbdesigner (se separat yrkesbeskrivning för mer information).

En grafisk formgivare kan arbeta med att utforma ett företags grafiska profil. I profilen ingår ofta en logotyp för varumärket, brevhuvuden, varukassar med mera. Syftet är att visa upp enhetlig och igenkännbar identitet som går igen i alla sammanhang där företag och deras produkter presenteras.

En viktig del i arbetet handlar om att beskriva idéer och övertyga kunden om varför idéerna är bra, men också att lyssna på kunden och förstå hur produkten ska användas.

Grafiska formgivare arbetar med digitala verktyg, exempelvis designprogram eller text- och bildbehandlingsprogram.

Art directorn är specialiserad på bildidéer och utformning av en produkt som ska marknadsföras eller ett budskap som ska nå ut. Det kan vara en reklamfilm, digital kampanj, annons eller webbsida. Arbetet sker ofta i projektform tillsammans med andra yrkesgrupper. Art directorn styr ofta den kreativa processen och är visuellt ansvarig i ett kommunikationsprojekt.

Utbildningsvägar för grafisk formgivare

Utbildningskraven för grafiska formgivare varierar, men vanligtvis krävs en utbildning på eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli grafisk formgivare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det finns ett antal treåriga utbildningar inom grafisk design och liknande på flera högskolor och universitet i landet. Det finns även utbildningar upp till två år inom Yrkeshögskolan.
/