BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ekonomyrken

En yrkesgrupp för dig som gillar att arbeta med siffror och kontroll.

Genomsnittligt löneintervall

33 700 - 71 800 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Ekonomer kan ha en rad olika yrken och titlar. För att arbeta som ekonom krävs ofta en utbildning. Vanligaste utbildningen är ekonom/civilekonom som man läser vid högskola eller universitet.

Eftersom ekonomyrken finns över hela arbetsmarknaden kan arbetsuppgifterna variera. Arbetsuppgifterna varierar beroende på storleken på företaget eller organisationen man arbetar inom. I mindre företag är det vanligare att ha en större bredd av arbetsuppgifter som spänner över flera områden. I större företag är det vanligare att ha specialiserade arbetsuppgifter. På ekonomiavdelningar arbetar ekonomer med den ekonomiska styrningen, finansiering och marknadsföring. Även redovisning, revision och sammanställningar av budgetar är vanliga uppgifter.

Det finns även ekonomyrken som enbart kräver gymnasieutbildning, ibland med någon påbyggnad. Vanliga arbetsuppgifter för gymnasieekonomer är administration av löner och handläggning av låneansökningar.

Ekonomyrken i kombination med andra områden Hälsoekonomer analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården och vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. Hälsoekonomer arbetar i landsting, statliga myndigheter, försäkringsbolag eller till exempel läkemedelsföretag.

Miljöekonomer analyserar hur man med ekonomiska styrmedel kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön. Miljöekonomen kan arbeta inom både näringsliv och offentlig sektor som Länsstyrelser, Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

Nationalekonomer gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser. Arbetsplatserna kan vara olika myndigheter, stora företag, organisationer, banker, försäkringsbolag och även internationella jobb finns inom till exempel EU-administrationen, OECD och andra internationella organisationer.

Utbildningsvägar för ekonomyrken

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli ekonomyrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Inom högskolan kan du läsa ekonomprogrammet som är 3 år och leder till en kandidatexamen eller själv kombinera kurser i företagsekonomi, nationalekonomi och andra ekonomiska ämnen till en kandidatexamen. Civilekonomprogrammet är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen. Inom Yrkeshögskolan finns utbildningar bland annat inom affärsutveckling, ekonomistyrning och redovisningsekonomi.
  • vuxenutbildning.
  • Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildningsutbudet i kommunen.
/