Skattehandläggare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kontrollerande stöd i ärenden som rör skatter för privatpersoner och företag.

  Skattehandläggare ser till att privatpersoner och företag betalar skatter och avgifter på rätt sätt. I arbetet ingår att utreda, analysera och fatta beslut i skatteärenden. Vanliga uppgifter är att granska inkomstdeklarationer och företagens redovisning av moms, bokföring och inbetalda arbetsgivaravgifter. Skattehandläggare arbetar också i förebyggande syfte med information till olika målgrupper.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Utvecklingsinriktad

  Arbetsuppgifter

  Skattehandläggaren arbetar med förebyggande arbete och kontrollverksamhet. Skattehandläggaren utreder, analyserar och fattar beslut i olika skatteärenden. I arbetet ingår många kontakter, både med privatpersoner och företag. Skattehandläggaren kan inrikta sig på olika skatteområden, till exempel moms, företagsbeskattning, inkomstbeskattning och internationell beskattning.

  Granskning av inkomstdeklarationer är en vanlig arbetsuppgift. Då utreds inlämnade deklarationer som av olika anledningar inte ser ut att stämma. Det kan handla om allt från enkla räknefel till misstankar om skattebedrägerier.

  Skattehandläggare med inriktning mot revision arbetar med att granska företag och deras redovisning av moms och inbetalda arbetsgivaravgifter, bokföring och deklarationer. Det är en skatterevisor som är ytterst ansvarig för revisionen, men fler skattehandläggare kan delta i arbetet.

  Skattehandläggare har också informationsträffar för olika målgrupper, till exempel för blivande och nya företagare. På informationsträffarna går man till exempel igenom regelverk. Informationsträffarna kan ske fysiskt eller över webben.

  På lokala servicekontor arbetar skattehandläggare med service och information till privatpersoner och företag. Arbetet handlar ofta om att svara på allmänna frågor. Handläggare på Skatteupplysningen ger samma service via telefon, e-post och ibland via sociala medier.

  Skattehandläggare som arbetar med borgenärsverksamhet hanterar uppgifter som rör konkurser och skuldsanering. Samarbete med andra myndigheter är vanligt.

  Det finns också skatteombud som arbetar med att föra Skatteverkets talan i domstolsprocesser.

  Arbetsplats och lön

  Skattehandläggare arbetar på Skatteverket som är förvaltningsmyndighet för bland annat skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Skattehandläggare arbetar på skattekontor som finns på ett flertal orter i landet.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 700 - 39 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022