BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skattehandläggare

Kontrollerande stöd i ärenden som rör skatter för privatpersoner och företag.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Utvecklingsinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   27 700 - 39 100 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Skattehandläggaren arbetar med förebyggande arbete och kontrollverksamhet. Skattehandläggaren utreder, analyserar och fattar beslut i olika skatteärenden. I arbetet ingår många kontakter, både med privatpersoner och företag. Skattehandläggaren kan inrikta sig på olika skatteområden, till exempel moms, företagsbeskattning, inkomstbeskattning och internationell beskattning.

   Granskning av inkomstdeklarationer är en vanlig arbetsuppgift. Då utreds inlämnade deklarationer som av olika anledningar inte ser ut att stämma. Det kan handla om allt från enkla räknefel till misstankar om skattebedrägerier.

   Skattehandläggare med inriktning mot revision arbetar med att granska företag och deras redovisning av moms och inbetalda arbetsgivaravgifter, bokföring och deklarationer. Det är en skatterevisor som är ytterst ansvarig för revisionen, men fler skattehandläggare kan delta i arbetet.

   Skattehandläggare har också informationsträffar för olika målgrupper, till exempel för blivande och nya företagare. På informationsträffarna går man till exempel igenom regelverk. Informationsträffarna kan ske fysiskt eller över webben.

   På lokala servicekontor arbetar skattehandläggare med service och information till privatpersoner och företag. Arbetet handlar ofta om att svara på allmänna frågor. Handläggare på Skatteupplysningen ger samma service via telefon, e-post och ibland via sociala medier.

   Skattehandläggare som arbetar med borgenärsverksamhet hanterar uppgifter som rör konkurser och skuldsanering. Samarbete med andra myndigheter är vanligt.

   Det finns också skatteombud som arbetar med att föra Skatteverkets talan i domstolsprocesser.

   Utbildningsvägar för skattehandläggare

   Vill du studera till skattehandläggare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: