BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Idrottstränare

Ett yrke för dig som gillar att motivera och inspirera människor att prestera mer.

  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Data saknas

Arbetsuppgifter

För en idrottstränare innebär arbetet bland annat att planera träningar, fördela tider mellan olika grupper och lag eller ansvara för att nya tränare utbildas. Tränaren planerar och håller sig informerad om tävlingar, matcher och turneringar. En del idrottstränare har även budgetansvar och sköter materialinköp, planerar och bokar resor och träningsläger samt deltar i styrelsemöten och ansvarar för att informera press, radio och TV. Instruktörsdelen består av att instruera utövarna i idrotten, att hålla i teknikträningar och i fysisk träning samt att vara med på matcher och tävlingar.

Träningsledare leder träning inom motionsanläggningar eller håller i motionspass på arbetsplatser. Exempel på det är aerobicsinstruktörer, styrkeinstruktörer eller gymnastikledare, beroende på inriktning. En växande marknad för idrottstränare är att vara personlig tränare vilket innebär att instruera och hjälpa enskild person med fysisk träning och/eller mental träning.

Heltidsanställda idrottstränare är en liten yrkesgrupp och finns främst inom lagidrotter och individuella idrotter. Heltids- och deltidsanställda tränare är ofta både ledare och instruktörer med många olika arbetsuppgifter.

Utbildningsvägar för idrottstränare

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli idrottstränare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Tränarutbildningar i olika former finns bland annat på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) i Stockholm. Idrottsrelaterade utbildningar finns på universitet- och högskolor. Bland annat går det att läsa idrottsvetenskap på flera håll. För mer information kontakta respektive specialidrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna.
/