BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arkitekt

Förbereder byggnadsprojekt, skapar nya idéer och lösningar utifrån beställarens behov och krav.

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

33 500 - 55 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för arkitekter kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arkitekter skissar och modellerar på allt från rum och byggnader till parker och städer. En vanlig arbetsuppgift är att projektera, det vill säga förbereda ett byggnadsprojekt genom att ta fram förslag för hur slutresultatet ska se ut. Arkitekten har ofta stor kreativ frihet, men behöver ta hänsyn till olika tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Det viktigaste är att skapa miljöer som fungerar för de som i slutändan ska vistas där.

Vid projektering beräknar arkitekten kostnader, skissar och spånar idéer för att ta fram förslag utefter kundens behov, önskemål och krav. Arkitektens kunder kan vara privatpersoner, företag eller offentliga verksamheter. Idag arbetar arkitekter mestadels med digitala verktyg. I dessa program tas modeller och ritningar fram som kan visas upp för kunder och användas vid kommande byggnation.

Som nyutbildad arkitekt är det vanligt att under de första åren prova på alla delar i yrket tillsammans med en erfaren arkitekt. Arbetsuppgifterna för en nyutbildad arkitekt är ofta mindre och enklare. Det kan exempelvis vara att rita pentryn och köksutställningar eller arbeta med färgsättning och fasader. Allt eftersom blir ansvarsområdena större och mer komplexa. För att kunna arbeta självständigt som arkitekt krävs vanligen flera års erfarenhet av praktiskt arbete.

Utbildningsvägar för arkitekt

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli arkitekt till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att utbilda sig till arkitekt behöver man studera på högskola eller universitet. Utbildningar till arkitekt finns vid flera orter i landet. Studielängden varierar, men är vanligen 5 år, men vissa börjar arbeta redan efter 3 år. Under utbildningen är det vanligt med utlandsstudier och praktik.
/