Arkitekt

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Förbereder byggnadsprojekt, skapar nya idéer och lösningar utifrån beställarens behov och krav.

  Arkitekter tar fram idéer och förslag på allt från rum och byggnader till parker och städer. Arkitekter har ofta en frihet i den estetiska utformningen, men arbetar alltid utifrån beställarens olika behov och krav. Under processen krävs både samarbets- och organisationsförmåga, samt en förståelse för ekonomiska, miljömässiga och tekniska krav.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Arkitekter skissar och modellerar på allt från rum och byggnader till parker och städer. En vanlig arbetsuppgift är att projektera, det vill säga förbereda ett byggnadsprojekt genom att ta fram förslag för hur slutresultatet ska se ut. Arkitekten har ofta stor kreativ frihet, men behöver ta hänsyn till olika tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Det viktigaste är att skapa miljöer som fungerar för de som i slutändan ska vistas där.

  Vid projektering beräknar arkitekten kostnader, skissar och spånar idéer för att ta fram förslag utefter kundens behov, önskemål och krav. Arkitektens kunder kan vara privatpersoner, företag eller offentliga verksamheter. Idag arbetar arkitekter mestadels med digitala verktyg. I dessa program tas modeller och ritningar fram som kan visas upp för kunder och användas vid kommande byggnation.

  Som nyutbildad arkitekt är det vanligt att under de första åren prova på alla delar i yrket tillsammans med en erfaren arkitekt. Arbetsuppgifterna för en nyutbildad arkitekt är ofta mindre och enklare. Det kan exempelvis vara att rita pentryn och köksutställningar eller arbeta med färgsättning och fasader. Allt eftersom blir ansvarsområdena större och mer komplexa. För att kunna arbeta självständigt som arkitekt krävs vanligen flera års erfarenhet av praktiskt arbete.

  Arbetsplats och lön

  Många arkitekter arbetar på privata arkitekt- eller konsultföretag. Arkitekter kan också arbeta inom byggnads- och fastighetsbolag eller driva eget företag.

  Genomsnittligt löneintervall

  33 500 - 55 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022