BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kyl- och värmepumptekniker

Serviceinriktad problemlösare med tekniska och hantverksmässiga kyl- och värmepumpsinstallationer.

  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

30 000 - 41 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för kyl- och värmepumpstekniker kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Inom yrket arbetar man med installation, service och underhåll av kyl- och värmepumpanläggningar. Kyl- och värmepumpsystem finns bland annat i fastigheter, butiker och industrier. Kylteknik används framförallt i livsmedelsbutiker där alla kyldiskar är kopplade till en gemensam kylmaskin, i luftkonditioneringssystem, i industriprocesser som behöver kylas, inom medicinteknik och vid isbanor. Värmepumpar fungerar precis som kylmaskiner, men då tar man vara på värmen istället för på kylan.

Det finns främst två kompetensnivåer inom branschen:

En kyl- och värmepumpmontör arbetar med nyinstallation av värmepumpar och kylanläggningar. Arbetet består främst av att montera anläggningens komponenter. Även rörmontage förekommer.

En kyl- och värmepumptekniker arbetar främst med service och underhåll av befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Arbetsuppgifterna varierar mellan enklare serviceåtgärder som läcksökning och tätning av läckor, till avancerade felsökningar i stora system samt service och byte av komponenter i stora anläggningar. I arbetet ingår det att se till att anläggningarna är energieffektiva, vilket är viktigt för miljön. Teknikern är ibland även med vid nyinstallation.

Styr- och reglerteknikens digitalisering har på senare år inneburit en stor förändring för kyl- och värmepumpstekniken. I vissa fall kan service skötas på distans via internet. Kravet på den teoretiskt tekniska förståelsen har ökat, samtidigt behöver en kyl- och värmepumptekniker ett tekniskt handlag för att kunna jobba praktiskt med olika verktyg.

Det är vanligt att man börjar jobba som montör för att sedan gå över till tekniker. För de tekniker som söker nya utmaningar finns det möjlighet att bli servicechef, projektledare eller företagsledare.

Utbildningsvägar för kyl- och värmepumptekniker

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial utbildning upp till två år.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli kyl- och värmepumptekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Utbildning till kyl- och värmepumptekniker finns inom Yrkeshögskolan och omfattar cirka 1,5 år.
  • företagsförlagd utbildning
  • Den som är anställd i branschen kan läsa längre eller kortare kurser som företaget finansierar, både mer grundläggande och mer specialiserade kurser.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/