Underhållstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande underhållsinsatser.

  Underhållstekniker utför förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri eller en kommunal värmeanläggning. Det kan innebära att utföra förebyggande underhåll för att minska risken för driftstopp. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Underhållstekniker sköter förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken och stöttar maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Teknikern ansvarar för planering och genomförande av underhållsarbetet, oftast i samarbete med produktionsledningen.

  Trots förebyggande underhåll uppstår fel och ibland maskinhaverier. Då är det underhållsteknikerns uppgift att så fort som möjligt göra maskinen klar för produktion. Då gäller det att hitta och avgränsa felet eller skadan genom att göra en felsökning. Ofta behöver teknikern ta hjälp av ritningar och manualer.

  Vilken åtgärd som passar bäst avgör teknikern, ibland byts komponenter ut och ibland repareras de. I vissa industrier är maskinerna uppkopplade i nätverk via en server. Då kan teknikern felsöka från sitt kontor och plocka ihop de delar som behöver ersättas. Det avhjälpande underhållet kan därmed göras direkt när teknikern kommer ut till maskinen.

  Arbetet kan ske tillsammans med bland annat underhållsmekaniker och automationstekniker. Underhållsmekanikern är mer praktiskt inriktad på mekanik eller elteknik, medan teknikern har ett större systemkunnande för till exempel avancerad felsökning. Teknikern har ofta en arbetsledande roll.

  Arbetsplats och lön

  Underhållstekniker arbetar framförallt inom energi-, process- och tillverkningsindustrin. Underhållstekniker kan också arbeta på företag som utför underhåll på uppdrag av olika kunder, vilket kan innebära resor både inom och utanför Sverige.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 200 - 41 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022