BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Underhållstekniker

Minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande underhållsinsatser.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

27 200 - 41 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för underhållsmekaniker och maskinreparatörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Underhållstekniker sköter förebyggande och avhjälpande underhåll av maskinparken och stöttar maskinoperatörer i deras arbete att underhålla maskinerna. Teknikern ansvarar för planering och genomförande av underhållsarbetet, oftast i samarbete med produktionsledningen.

Trots förebyggande underhåll uppstår fel och ibland maskinhaverier. Då är det underhållsteknikerns uppgift att så fort som möjligt göra maskinen klar för produktion. Då gäller det att hitta och avgränsa felet eller skadan genom att göra en felsökning. Ofta behöver teknikern ta hjälp av ritningar och manualer.

Vilken åtgärd som passar bäst avgör teknikern, ibland byts komponenter ut och ibland repareras de. I vissa industrier är maskinerna uppkopplade i nätverk via en server. Då kan teknikern felsöka från sitt kontor och plocka ihop de delar som behöver ersättas. Det avhjälpande underhållet kan därmed göras direkt när teknikern kommer ut till maskinen.

Arbetet kan ske tillsammans med bland annat underhållsmekaniker och automationstekniker. Underhållsmekanikern är mer praktiskt inriktad på mekanik eller elteknik, medan teknikern har ett större systemkunnande för till exempel avancerad felsökning. Teknikern har ofta en arbetsledande roll.

Utbildningsvägar för underhållstekniker

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli underhållstekniker till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Utbildning till underhållstekniker finns inom Yrkeshögskolan.
  • vuxenutbildning.
  • En alternativ utbildningsväg kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
/