BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Anläggningsmaskinförare

Tekniskt avancerat yrke som hanterar maskiner vid vägbyggen och grundläggning.

 • Koordinationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Social förmåga
 • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

27 200 - 38 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för anläggningsmaskinförare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Vägbyggnad och grundläggning är stora arbetsområden. I arbetet ingår att köra maskiner för grävning, lastning och lossning. Yrkesgruppen är stor, det finns många olika arbetsuppgifter och maskiner med olika aggregat. De vanligaste anläggningsmaskinerna är grävmaskin och hjullastare.

Anläggningsmaskinförare arbetar bland annat med att:

* Gräva ut husgrunder
* Gräva för bredband
* Anlägga nya värme-, vatten- och avloppsledningar
* Anlägga nya vägar och underhålla befintliga vägar
* Lasta och lossa olika typer av gods och material
* Röja snö

I arbetet ingår att läsa digitala och traditionella ritningar och beskrivningar för olika bygg- och anläggningsarbeten. Förutom att köra maskinerna behöver anläggningsmaskinföraren också göra enklare beräkningar. I arbetet hanterar man laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering, till exempel när en husgrund ska grävas och återfyllas med material.

Arbetet utförs i hytten på maskinen, men det är vanligt att maskinföraren hjälper till med markarbeten utanför maskinen. Maskinföraren behöver ha god kännedom om markarbetarnas uppgifter. En del maskinförare har själva börjat arbeta som markarbetare, exempelvis med rörläggning och stensättning.

En del av arbetet kan handla om att sköta maskinernas underhåll och utföra enklare reparationer av dess kringutrustning. Större reparationer sköts av servicepersonal som maskinföraren kontaktar vid behov.

Utbildningsvägar för anläggningsmaskinförare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli anläggningsmaskinförare till exempel

 • vuxenutbildning
 • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning
 • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
 • företagsförlagd utbildning.
 • En alternativ utbildningsväg är via en distansutbildning där Byggnadsindustrins Yrkesnämnd anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där ett företag står för den praktiska utbildningen.
/