BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Anläggningsmaskinförare

Tekniskt avancerat yrke som hanterar maskiner vid vägbyggen och grundläggning.

 • Koordinationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Social förmåga
 • Uppmärksam

   Genomsnittligt löneintervall

   27 200 - 38 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. Vägbyggnad och grundläggning är stora arbetsområden. I arbetet ingår att köra maskiner för grävning, lastning och lossning. Yrkesgruppen är stor, det finns många olika arbetsuppgifter och maskiner med olika aggregat. De vanligaste anläggningsmaskinerna är grävmaskin och hjullastare.

   Anläggningsmaskinförare arbetar bland annat med att:

   * Gräva ut husgrunder
   * Gräva för bredband
   * Anlägga nya värme-, vatten- och avloppsledningar
   * Anlägga nya vägar och underhålla befintliga vägar
   * Lasta och lossa olika typer av gods och material
   * Röja snö

   I arbetet ingår att läsa digitala och traditionella ritningar och beskrivningar för olika bygg- och anläggningsarbeten. Förutom att köra maskinerna behöver anläggningsmaskinföraren också göra enklare beräkningar. I arbetet hanterar man laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering, till exempel när en husgrund ska grävas och återfyllas med material.

   Arbetet utförs i hytten på maskinen, men det är vanligt att maskinföraren hjälper till med markarbeten utanför maskinen. Maskinföraren behöver ha god kännedom om markarbetarnas uppgifter. En del maskinförare har själva börjat arbeta som markarbetare, exempelvis med rörläggning och stensättning.

   En del av arbetet kan handla om att sköta maskinernas underhåll och utföra enklare reparationer av dess kringutrustning. Större reparationer sköts av servicepersonal som maskinföraren kontaktar vid behov.

   Utbildningsvägar för anläggningsmaskinförare

   Utbildning finns på gymnasiet och komvux. Utbildning kan också finnas på yrkeshögskolan och som arbetsmarknadsutbildning.

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: