Audionom

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Hörselspecialist med tekniskt kunnande som underlättar för personer med skadad eller nedsatt hörsel.

  Audionomer arbetar med diagnostisering, habilitering och rehabilitering av personer med skadad eller nedsatt hörsel. I arbetet ingår bland annat att utreda och bedöma hörselnedsättningar, prova ut hörseltekniska hjälpmedel och lära ut hur de ska användas. Även förebyggande insatser är en del av arbetet. Medicin, teknik och pedagogik utgör viktiga delar i audionomers tvärvetenskapliga yrkesutövning.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Självständighet

  Arbetsuppgifter

  Audionomen arbetar självständigt med utredning, bedömning och diagnostisering av hörselnedsättningar. Det kan handla om medfödda hörselskador, bullerskador eller andra hörselrelaterade tillstånd som tinnitus och ljudkänslighet. Audionomen arbetar med barn och vuxna i alla åldrar. Audionomen gör hörselmätningar för att utreda patientens förmåga att uppfatta ljud och tal. Samtal med patienten om livssituation, upplevelser av symtom och kommunikationshinder är en viktig del i diagnostiken.

  Audionomer arbetar även med habilitering och rehabilitering för att personer ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Inom habilitering utformas insatser till personer som fötts med eller fått en hörselnedsättning tidigt i livet. Inom rehabilitering utformas insatser för återanpassning när personer har drabbats av en hörselnedsättning senare i livet. Utifrån individens behov lägger audionomen upp en behandlings- och rehabiliteringsplan.

  Audionomen provar ut hörapparater och tekniska hjälpmedel av olika slag. I arbetet ingår att lära ut hur hjälpmedlen fungerar och ska användas. Man tränar också hörtaktik och kommunikationsstrategier. Stödjande samtal, rådgivning och undervisning till enskilda patienter och grupper ingår i arbetet. Audionomen informerar även anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal.

  Audionomen arbetar med förebyggande insatser för folkhälsa inom hörselområdet. Audionomen kan exempelvis informera om hur man skyddar hörseln mot hörselproblem eller göra förebyggande hörselkontroller. Att åka ut på arbetsplatser och göra arbetsplatsanpassningar är ett annat exempel.

  Arbetsplats och lön

  Audionomer arbetar på landstingens audiologiska kliniker/hörcentraler, öron-näsa-halskliniker, inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet, på privata kliniker eller som egenföretagare med konsultverksamhet. Audionomer arbetar även på företag som utvecklar hörseltekniska hjälpmedel. En del arbetar på universiteten med forskning och utbildning.

  Genomsnittligt löneintervall

  28 800 - 38 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022