Ordersamordnare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ser till att rätt beställning levereras till rätt plats i rätt tid.

  En ordersamordnare planerar och kontrollerar ett företags inkommande och utgående order. Att rätt beställning levereras till rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv försäljning och kundservice. Därför måste en ordersamordnare vara strukturerad och ha en helhetssyn på processen, från inkommande order till levererad produkt samt uppföljningar med kund.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Ordersamordnare är ett samlingsbegrepp för ett antal olika yrkesroller. Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och även mellan företag.

  Grunden i en ordersamordnares arbete är att sköta inkommande och utgående beställningar, ta emot förfrågningar, skicka offerter och säkerställa att företaget håller avtalade leveranser. I arbetet som ordersamordnare ingår mycket planering. Ibland kan även fakturering och enklare administrativa uppgifter ingå.

  Ordersamordnaren sköter processen och kontakten mellan beställare och leverantör. Kundkontakten är en viktig del i varje arbetsuppgift – från första mötet vid en förfrågan, vid förslag av offert, vid mottagande av beställning och vid uppföljning av leveransen.

  Det behövs både god intern och extern kommunikation för att det ska fungera väl. Det är viktigt att kunna hantera många saker samtidigt eftersom ordersamordnaren oftast behandlar flera order, till flera olika beställare parallellt.

  Arbetsplats och lön

  Arbetsplatsen för ordersamordnare finns inom tillverkningsindustri, handel och transportföretag, men även andra företag som hanterar olika sorters order och beställningar. Yrket kan ha andra titlar till exempel orderadministratör, orderläggare eller flödeskoordinator.

  Genomsnittligt löneintervall

  26 000 - 43 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022