BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ordersamordnare

Ser till att rätt beställning levereras till rätt plats i rätt tid.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Social förmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

26 000 - 43 500 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för ordersamordnare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Ordersamordnare är ett samlingsbegrepp för ett antal olika yrkesroller. Arbetsuppgifterna varierar mellan branscher och även mellan företag.

Grunden i en ordersamordnares arbete är att sköta inkommande och utgående beställningar, ta emot förfrågningar, skicka offerter och säkerställa att företaget håller avtalade leveranser. I arbetet som ordersamordnare ingår mycket planering. Ibland kan även fakturering och enklare administrativa uppgifter ingå.

Ordersamordnaren sköter processen och kontakten mellan beställare och leverantör. Kundkontakten är en viktig del i varje arbetsuppgift – från första mötet vid en förfrågan, vid förslag av offert, vid mottagande av beställning och vid uppföljning av leveransen.

Det behövs både god intern och extern kommunikation för att det ska fungera väl. Det är viktigt att kunna hantera många saker samtidigt eftersom ordersamordnaren oftast behandlar flera order, till flera olika beställare parallellt.

Utbildningsvägar för ordersamordnare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/