BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Slöjdlärare

Lär ut om material och förenar teori och praktik i kreativa processer.

  • Kreativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

26 100 - 37 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för behandlingsassistenter och socialpedagoger kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Slöjdämnet består av två delar – textilslöjd och trä- och metallslöjd. Undervisningen utvecklar elevernas kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Slöjdläraren ska väcka elevernas nyfikenhet och handleda dem i kreativa utmaningar – från idé till färdig produkt.

Utöver lektionstid med eleverna går mycket arbetstid till förberedelse och efterarbete. Utifrån läroplanen planeras allt ifrån stora teman till enskilda lektioner. Elevernas lärande och utveckling ska dokumenteras och följas upp. För slöjdlärare i årskurs 6-9 ingår även betygssättning.

Som lärare på skolan ingår man i ett arbetslag som samarbetar kring elever och skolans utvecklingsarbete. Man är även mentor till några elever. Mentorsuppdraget innebär ett extra ansvar över dessa elevers skolgång och kontakt med deras vårdnadshavare, som vid exempelvis utvecklingssamtal. Vid behov kontaktas även elevhälsoteamet, så som specialpedagog, sjuksköterska eller kurator.

På mindre skolor är slöjdtjänsterna inte alltid stora nog för heltid, så i vissa fall kan man behöva ta tjänst på flera skolor för att nå upp till heltidsarbete. I slöjdsalarna finns en mängd verktyg och redskap och det är viktigt att ha ett högt säkerhetstänk och ansvarsfullt kunna ta hand om eleverna i denna miljö.

Utbildningsvägar för slöjdlärare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli slöjdlärare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att utbilda sig till slöjdlärare läser man ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 med inriktning mot slöjd. Utbildningen är vanligen 4,5 år. Slöjdlärarutbildning finns vid ett fåtal universitet och högskolor i Sverige. För de med tidigare utbildning eller likvärdig erfarenhet inom slöjd finns möjlighet att läsa Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) under 1,5 år.
/