Bibliotekarie

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Pedagogisk informationsspecialist som samlar, strukturerar och förmedlar information till besökare.

  Bibliotekarier är informationsspecialister som arbetar med att samla, strukturera och förmedla information till olika användare. Bibliotekarier planerar och organiserar bibliotekets verksamhet. I arbetet ger bibliotekarien besöksservice till de som använder biblioteket. Att anordna läsfrämjande aktiviteter och utbilda i informationssökning är vanliga uppdrag.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Förmåga att värdera information
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Bibliotekarier är informationsspecialister som arbetar med att samla, strukturera och förmedla information till olika användare. Bibliotekarier ansvarar för inköp av fysiska och digitala medier. Det kan vara böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. En viktig uppgift är att kritiskt granska informationskällornas innehåll och kvalitet.

  Bibliotekarier ger biblioteksservice och erbjuder litteratur utifrån användarnas behov och förutsättningar. De vägleder besökare att använda söktjänster för att hitta information. Bibliotekarier anordnar också många aktiviteter på biblioteken, oftast läsfrämjande aktiviteter. Det är vanligt att informera besökare om bibliotekets verksamhet och hålla i visningar för olika grupper.

  På folkbibliotek arbetar bibliotekarier med människor i alla åldrar, men särskilt fokus riktas mot barn och ungdomar. Exempel på aktiviteter kan vara berättar- och sagostunder, lästräning, lästävlingar, släktforskning, bokcirklar och författarträffar.

  På skolbibliotek arbetar bibliotekarier i ett pedagogiskt sammanhang med elever från förskoleklass upp till gymnasiet. En viktig del i arbetet är att underlätta för elever att nå sina utbildningsmål. Bibliotekarien är ett stöd till lärare och elever och hjälper till att välja nivåanpassad läsning för skolarbetet och fritiden. De utbildar också i källkritik och sökmetoder.

  På universitets- och högskolebibliotek arbetar bibliotekarier med studenter och forskare. Vanliga uppgifter är att besvara referensfrågor, undervisa i avancerad informationssökning och hjälpa forskare att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

  Arbetsplats och lön

  De flesta bibliotekarier arbetar i offentlig sektor. Vanliga arbetsplatser är folkbibliotek, skolbibliotek och universitets- och högskolebibliotek. Bibliotekarier arbetar också på sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, företagsbibliotek och läns- och regionbibliotek.

  Genomsnittligt löneintervall

  29 000 - 39 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022