BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Bibliotekarie

Pedagogisk informationsspecialist som samlar, strukturerar och förmedlar information till besökare.

 • Förmåga att inspirera och stödja andra
 • Förmåga att värdera information
 • Organisationsförmåga
 • Pedagogisk förmåga
 • Serviceinriktad

   Genomsnittligt löneintervall

   29 000 - 39 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Bibliotekarier är informationsspecialister som arbetar med att samla, strukturera och förmedla information till olika användare. Bibliotekarier ansvarar för inköp av fysiska och digitala medier. Det kan vara böcker, tidskrifter och andra typer av publicerat material. En viktig uppgift är att kritiskt granska informationskällornas innehåll och kvalitet.

   Bibliotekarier ger biblioteksservice och erbjuder litteratur utifrån användarnas behov och förutsättningar. De vägleder besökare att använda söktjänster för att hitta information. Bibliotekarier anordnar också många aktiviteter på biblioteken, oftast läsfrämjande aktiviteter. Det är vanligt att informera besökare om bibliotekets verksamhet och hålla i visningar för olika grupper.

   På folkbibliotek arbetar bibliotekarier med människor i alla åldrar, men särskilt fokus riktas mot barn och ungdomar. Exempel på aktiviteter kan vara berättar- och sagostunder, lästräning, lästävlingar, släktforskning, bokcirklar och författarträffar.

   På skolbibliotek arbetar bibliotekarier i ett pedagogiskt sammanhang med elever från förskoleklass upp till gymnasiet. En viktig del i arbetet är att underlätta för elever att nå sina utbildningsmål. Bibliotekarien är ett stöd till lärare och elever och hjälper till att välja nivåanpassad läsning för skolarbetet och fritiden. De utbildar också i källkritik och sökmetoder.

   På universitets- och högskolebibliotek arbetar bibliotekarier med studenter och forskare. Vanliga uppgifter är att besvara referensfrågor, undervisa i avancerad informationssökning och hjälpa forskare att söka rätt på källor och bedöma deras värde.

   Utbildningsvägar för bibliotekarie

   Vill du studera till bibliotekarie? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: