BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Speditör

Kalkylerar och planerar stora och långväga transporter.

  • Kommunikativ förmåga
  • Kundfokus
  • Organisationsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

27 500 - 46 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för speditörer och transportmäklare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Speditörer arbetar med att planera transporter av gods åt kunder. Man arbetar inte med egna transportmedel utan har kontakt med flera olika åkerier eller andra transportföretag. Med hjälp av dessa planerar man transporter av kundernas gods som är så effektiva som möjligt.

De transporter som speditörer arbetar med är ofta längre och mer komplicerade. Man ger råd om lämpliga transportvägar och utreder komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Det är vanligt att man arbetar med internationella transporter och den administration som följer med gränsöverskridande transporter. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

När speditören kontaktas av en kund börjar man med att skaffa sig kunskap om t.ex. godsets storlek, värde och behov av transport. Därefter bokas transport för godset och de olika dokument som krävs utfärdas, till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

Speditören kan även teckna försäkringar eller ordna med lagring. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden.

Utbildningsvägar för speditör

Yrket kräver vanligtvis utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli speditör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Inom Yrkeshögskolan finns flera utbildningar inom spedition och transportplanering.
/