BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Speditör

Kalkylerar och planerar stora och långväga transporter.

 • Kommunikativ förmåga
 • Kundfokus
 • Organisationsförmåga
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   27 500 - 46 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Speditörer arbetar med att planera transporter av gods åt kunder. Man arbetar inte med egna transportmedel utan har kontakt med flera olika åkerier eller andra transportföretag. Med hjälp av dessa planerar man transporter av kundernas gods som är så effektiva som möjligt.

   De transporter som speditörer arbetar med är ofta längre och mer komplicerade. Man ger råd om lämpliga transportvägar och utreder komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Det är vanligt att man arbetar med internationella transporter och den administration som följer med gränsöverskridande transporter. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

   När speditören kontaktas av en kund börjar man med att skaffa sig kunskap om t.ex. godsets storlek, värde och behov av transport. Därefter bokas transport för godset och de olika dokument som krävs utfärdas, till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

   Speditören kan även teckna försäkringar eller ordna med lagring. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden.

   Utbildningsvägar för speditör

   Vill du studera till speditör? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: