Speditör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kalkylerar och planerar stora och långväga transporter.

  Speditörer arbetar med att hitta smarta transportlösningar åt kunder, som är effektiva både i tid och kostnader. Ofta arbetar man med internationella transporter. Man bokar transporttjänster hos transportföretag och sköter det administrativa arbetet, som att hantera frakthandlingar. Speditörer behöver vara bra på att organisera och kommunicera och ha fokus på att ge sina kunder bra service.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Kommunikativ förmåga
  • Kundfokus
  • Organisationsförmåga
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Speditörer arbetar med att planera transporter av gods åt kunder. Man arbetar inte med egna transportmedel utan har kontakt med flera olika åkerier eller andra transportföretag. Med hjälp av dessa planerar man transporter av kundernas gods som är så effektiva som möjligt.

  De transporter som speditörer arbetar med är ofta längre och mer komplicerade. Man ger råd om lämpliga transportvägar och utreder komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Det är vanligt att man arbetar med internationella transporter och den administration som följer med gränsöverskridande transporter. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

  När speditören kontaktas av en kund börjar man med att skaffa sig kunskap om t.ex. godsets storlek, värde och behov av transport. Därefter bokas transport för godset och de olika dokument som krävs utfärdas, till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

  Speditören kan även teckna försäkringar eller ordna med lagring. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden.

  Arbetsplats och lön

  Speditörer arbetar i transport - och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri. Ibland kan man vara specialiserad på till exempel bilspedition eller flygspedition.

  Genomsnittligt löneintervall

  27 500 - 46 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022