BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kemist

Kemikalieexpert som utvecklar läkemedel, livsmedel och nya produkter på laboratorium.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   32 700 - 57 900 SEK/mån

   Arbetsuppgifter

   Kemister har ett brett arbetsfält. De kan till exempel jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Inom industrin behövs kemister för att utveckla miljösmarta processer eller kemiskt analysera det som tillverkas. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

   Kemister arbetar ofta i ett laboratorium. Där genomförs tester och analyser eller framställs kemiska ämnen. Kemister använder både klassiska enkla redskap så som provrör, men även mer tekniskt avancerad utrustning och datorer. Datorerna används för att styra analysutrustningen och göra beräkningar. Att tolka och sammanställa resultat och rapporter är ofta en del av jobbet. Samarbete med andra yrkesgrupper, så som biomedicinska analytiker, är vanligt.

   Miljö och hälsa är möjliga fält för kemistens arbete. Kemister kan till exempel ta fram nya miljösmarta material eller biobaserade produkter. Inom hälsofältet kan det handla om att utveckla nya mediciner och mer effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar.

   Andra kemister arbetar med säkerhet och kvalitetssäkring. Det kan innebära att förbättra metoder för kemikaliehantering inom tillverkningen eller säkerställa så produkter håller god kvalitet.

   På myndigheter arbetar kemister med att säkerställa att kemikalier används enligt gällande lagar och att hanteringen är säker för hälsa och miljö. De kan också arbeta med information och rådgivning, utredningsarbete eller tillståndsprövning av kemikaliska ämnen.

   Utbildningsvägar för kemist

   Vill du studera till kemist? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: