BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kemist

Kemikalieexpert som utvecklar läkemedel, livsmedel och nya produkter på laboratorium.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

32 700 - 57 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för kemister kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Kemister har ett brett arbetsfält. De kan till exempel jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Inom industrin behövs kemister för att utveckla miljösmarta processer eller kemiskt analysera det som tillverkas. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Kemister arbetar ofta i ett laboratorium. Där genomförs tester och analyser eller framställs kemiska ämnen. Kemister använder både klassiska enkla redskap så som provrör, men även mer tekniskt avancerad utrustning och datorer. Datorerna används för att styra analysutrustningen och göra beräkningar. Att tolka och sammanställa resultat och rapporter är ofta en del av jobbet. Samarbete med andra yrkesgrupper, så som biomedicinska analytiker, är vanligt.

Miljö och hälsa är möjliga fält för kemistens arbete. Kemister kan till exempel ta fram nya miljösmarta material eller biobaserade produkter. Inom hälsofältet kan det handla om att utveckla nya mediciner och mer effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar.

Andra kemister arbetar med säkerhet och kvalitetssäkring. Det kan innebära att förbättra metoder för kemikaliehantering inom tillverkningen eller säkerställa så produkter håller god kvalitet.

På myndigheter arbetar kemister med att säkerställa att kemikalier används enligt gällande lagar och att hanteringen är säker för hälsa och miljö. De kan också arbeta med information och rådgivning, utredningsarbete eller tillståndsprövning av kemikaliska ämnen.

Utbildningsvägar för kemist

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli kemist till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningar med kemi som huvudämne finns på ett flertal universitet och högskolor. Kandidatprogram är treåriga utbildningar på grundnivå. Därefter finns det möjlighet att gå ett masterprogram på avancerad nivå. Masterprogram finns med många olika inriktningar vilket innebär att man kan forma sin utbildning efter intresse. Det finns även forskarutbildning inom området, många kemister väljer att bli forskare. Det finns olika ingenjörsutbildningar med inriktning mot kemiområdet, både på högskoleingenjörsnivå och på civilingenjörsnivå.
/