Kemist

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Kemikalieexpert som utvecklar läkemedel, livsmedel och nya produkter på laboratorium.

  Kemister arbetar med frågor som är viktiga för hälsa och miljö. Utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter är vanliga arbetsuppgifter för kemister. Många jobbar på laboratorium i samarbete med andra yrkesgrupper. Analytisk förmåga är grundläggande i arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Kemister har ett brett arbetsfält. De kan till exempel jobba med utveckling av läkemedel, livsmedel och nya produkter. Inom industrin behövs kemister för att utveckla miljösmarta processer eller kemiskt analysera det som tillverkas. Det finns också kemister som arbetar med försäljning, marknadsföring och kommunikation.

  Kemister arbetar ofta i ett laboratorium. Där genomförs tester och analyser eller framställs kemiska ämnen. Kemister använder både klassiska enkla redskap så som provrör, men även mer tekniskt avancerad utrustning och datorer. Datorerna används för att styra analysutrustningen och göra beräkningar. Att tolka och sammanställa resultat och rapporter är ofta en del av jobbet. Samarbete med andra yrkesgrupper, så som biomedicinska analytiker, är vanligt.

  Miljö och hälsa är möjliga fält för kemistens arbete. Kemister kan till exempel ta fram nya miljösmarta material eller biobaserade produkter. Inom hälsofältet kan det handla om att utveckla nya mediciner och mer effektiva behandlingsmetoder för sjukdomar.

  Andra kemister arbetar med säkerhet och kvalitetssäkring. Det kan innebära att förbättra metoder för kemikaliehantering inom tillverkningen eller säkerställa så produkter håller god kvalitet.

  På myndigheter arbetar kemister med att säkerställa att kemikalier används enligt gällande lagar och att hanteringen är säker för hälsa och miljö. De kan också arbeta med information och rådgivning, utredningsarbete eller tillståndsprövning av kemikaliska ämnen.

  Arbetsplats och lön

  Kemister kan arbeta på tjänsteföretag, bioteknikföretag och kemi- och industriföretag. Myndigheter som Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket är andra arbetsgivare. Forskning både inom privat och offentlig sektor är också vanligt.

  Genomsnittligt löneintervall

  32 700 - 57 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022