BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kronofogde

Ett opartiskt yrke med mycket kundkontakt och juridiskt arbete.

 • Analytisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Noggrannhet
 • Organisationsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   31 000 - 58 000 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   En kronofogde arbetar med juridik kring människors och organisationers ekonomi och betalningar. Arbetet innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Kronofogdemyndighetens roll är opartisk och man arbetar för båda parter i betalningsärenden. Myndigheten ser till att den som har rätt till pengar får in dem och att den som har en skuld att betala får stöd och vägledning för att reda ut sin situation.

   En kronofogde sköter både egna ärenden och stödjer andra handläggare. Kronofogden har ett stort juridiskt ansvar och ser till att de lagar och förordningar som finns efterföljs. Arbetet innefattar bland annat att förhandla med företagare, banker och juridiska ombud för att hitta lösningar för företag och privatpersoner i ekonomiska svårigheter. Nya uppgörelser kan tas fram och avtal granskas. När det behövs ordnar kronofogden också försäljning av egendom eller lösöre.

   Kronofogdar genomför även rättsliga utredningar och skriver yttranden till domstolar. Övriga arbetsuppgifter kan vara tillsyn av konkurser eller skuldsanering.

   I rollen som kronofogde ingår att ge stöd till andra handläggare inom myndigheten och man måste snabbt och korrekt kunna hantera och bemöta deras frågor i olika ärenden. Som kronofogde ansvarar man också för kompetensutveckling av övriga handläggare och ser till att myndigheten följer och utvecklar arbetet utifrån gällande och nya lagar inom området. Kronofogdar gör även kvalitetsgranskningar och ger återkoppling till enskilda medarbetare och team.

   Utbildningsvägar för kronofogde

   Vill du studera till kronofogde? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: