Kronofogde

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Ett opartiskt yrke med mycket kundkontakt och juridiskt arbete.

  Kronofogde är ett juridiskt arbete som innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter. I jobbet ingår att göra rättsliga utredningar och skriva yttranden till domstolar. Kronofogden hanterar också försäljning av fastigheter och lösöre för de som är skuldsatta.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Noggrannhet
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  En kronofogde arbetar med juridik kring människors och organisationers ekonomi och betalningar. Arbetet innebär många kontakter med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Kronofogdemyndighetens roll är opartisk och man arbetar för båda parter i betalningsärenden. Myndigheten ser till att den som har rätt till pengar får in dem och att den som har en skuld att betala får stöd och vägledning för att reda ut sin situation.

  En kronofogde sköter både egna ärenden och stödjer andra handläggare. Kronofogden har ett stort juridiskt ansvar och ser till att de lagar och förordningar som finns efterföljs. Arbetet innefattar bland annat att förhandla med företagare, banker och juridiska ombud för att hitta lösningar för företag och privatpersoner i ekonomiska svårigheter. Nya uppgörelser kan tas fram och avtal granskas. När det behövs ordnar kronofogden också försäljning av egendom eller lösöre.

  Kronofogdar genomför även rättsliga utredningar och skriver yttranden till domstolar. Övriga arbetsuppgifter kan vara tillsyn av konkurser eller skuldsanering.

  I rollen som kronofogde ingår att ge stöd till andra handläggare inom myndigheten och man måste snabbt och korrekt kunna hantera och bemöta deras frågor i olika ärenden. Som kronofogde ansvarar man också för kompetensutveckling av övriga handläggare och ser till att myndigheten följer och utvecklar arbetet utifrån gällande och nya lagar inom området. Kronofogdar gör även kvalitetsgranskningar och ger återkoppling till enskilda medarbetare och team.

  Arbetsplats och lön

  Som kronofogde arbetar man på myndigheten Kronofogden som tillhör Finansdepartementet.

  Genomsnittligt löneintervall

  31 000 - 58 000 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022