Arbetsmiljöinspektör

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Inspekterar arbetsplatser, upptäcker risker och hjälper arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

  Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att få arbetsgivare och anställda att följa de lagar och regler som finns för arbetsmiljön. De informerar, och undersöker risker, till exempel felaktiga arbetsställningar, psykosociala problem, farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på en arbetsplats. Arbetsmiljöinspektörer ska hjälpa företagen att förbättra arbetsmiljön.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att inspektera arbetsplatser. Syftet är att kontrollera att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Oftast anmäls besöket i förväg, men inspektörerna har rätt att komma oanmälda. Vid besöket kan de antingen arbeta ensamma eller med kollegor. Tillvägagångssättet skiftar, beroende på vilket företag man besöker, hur stort företaget är och inom vilken bransch.

  Under inspektionen har de en dialog med arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Ofta deltar skyddsombud, arbetsledare och de som arbetar med företagshälsovård.

  Arbetsmiljöinspektörernas uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön. Det kan vara felaktiga arbetsställningar, farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på arbetsplatsen.

  En viktig uppgift är att studera hur arbetet är organiserat, och hur medarbetarna mår. Förekommer mobbning eller skadlig stress? De sociala och psykiska aspekterna på arbetsmiljön blir allt viktigare.

  Efter inspektionen får arbetsgivaren veta hur arbetsmiljön uppfattats och vilka eventuella brister som observerats. Det ställs krav på att företaget i så fall ska åtgärda dessa.

  Inspektörerna skriver också ett inspektionsmeddelande där de bestämmer vilka förbättringar företaget måste göra för att uppfylla kraven.

  Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett sjukdomsfall i arbetet görs en arbetsskadeutredning på arbetsplatsen. Då skriver man en rapport med förslag på hur skador eller olyckor kan förebyggas.

  En viktig uppgift är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar. Arbetsmiljöinspektörer kan ibland vara lärare vid kurser och konferenser. Det förekommer även att de granskar ritningar när stora byggnader och anläggningar ska byggas.

  Arbetsplats och lön

  Arbetsmiljöinspektörer arbetar på Arbetsmiljöverket.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 700 - 61 500 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022