BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Anläggningsarbetare

Mångsysslare som förbättrar infrastrukturen och gör snyggt i offentliga miljöer.

  • God fysik
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

27 400 - 39 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för anläggningsarbetare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Anläggningsarbetare är en stor yrkesgrupp som arbetar med många olika uppgifter inom anläggning. En stor del av arbetet handlar om att förbättra infrastrukturen i landet. Anläggningsarbetare bygger bland annat vägar, järnvägar, broar och tunnlar.

Vid vägbyggen kan man till exempel arbeta med att lägga rör för fjärrvärme och vatten, underhålla och reparera vägar samt montera räcken och trafikskyltar. En del anläggningsarbetare specialiserar sig och jobbar till exempel enbart med asfaltläggning och blir då beläggningsarbetare.

Anläggningsarbetare arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden och på offentliga platser, så som parker och trädgårdsanläggningar. I arbetet ingår att anlägga gräsmattor, lekplatser och gångvägar. Anläggningsarbetare lägger exempelvis kantsten, gatsten och sten- och betongplattor.

Anläggningsdykare är en annan specialisering inom anläggningsyrket. De är oftast anställda av dykeriföretag och arbetar med att till exempel bygga eller reparera broar, hamnar och kraftverk. Arbeten kan utföras på ned till 50 meters djup men sker oftast på grundare vatten. Många arbetsuppgifter utförs också på land.

Utbildningsvägar för anläggningsarbetare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli anläggningsarbetare till exempel

  • vuxenutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • företagsförlagd utbildning
  • En alternativ utbildningsväg är via en distansutbildning där Byggnadsindustrins Yrkesnämnd anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där ett företag står för den praktiska utbildningen.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/