BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Isoleringsmontör

Kreativt hantverksyrke med nya lösningar för varje isolering.

 • God fysik
 • Kreativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

25 700 - 35 000 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Isoleringsmontörer arbetar inom VVS (värme, ventilation och sanitet). Det finns tre huvudinriktningar inom yrket; VS-isolering, ventilationsisolering och isoleringsplåtslageri.

VS-isoleraren isolerar rör för värme och kyla och ventilationsisoleraren isolerar ventilationskanaler vid nybyggnation och ombyggnationer. I arbetet används material som sten- eller glasullsisolering, cellgummi och skyddshöljen av plast. Arbetet utförs i alla typer av fastigheter där människor vistas, exempelvis bostäder, kontorsbyggnader och sjukhus. VS-isoleraren respektive ventilationsisoleraren arbetar ofta på en byggarbetsplats tillsammans med andra yrkesgrupper, bland annat VS-montörer.

Isoleringsplåtslagaren arbetar på industrier med att isolera rör, pannor, cisterner och behållare. Isoleringen är viktig för att minska energiförluster, bullernivåer och brandrisker. I arbetet ingår att klä isoleringen, oftast med plåt som skydd. För att kunna forma plåten måste man ha kunskaper i plåtutberedning och geometri.

Utbildningsvägar för isoleringsmontör

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli isoleringsmontör till exempel

 • företagsförlagd utbildning
 • Det vanligaste sättet att utbilda sig till isoleringsmontör är via företagsförlagd utbildning i ett isoleringsföretag. I detta fall tar utbildningen cirka fyra år. VVS-branschens Yrkesnämnd och Isoleringsfirmornas förening har mer information om utbildningsvägar och branschcertifikat.
 • vuxenutbildning
 • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
 • arbetsmarknadsutbildning.
 • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/