BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Finansanalytiker och finansekonom

Specialiserade analytiker på den ekonomiska marknaden.

 • Analytisk förmåga
 • Förmåga att värdera information
 • Stresstålighet

   Genomsnittligt löneintervall

   33 500 - 167 200 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Finansanalytiker analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytikern samlar in information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar finansanalytikern bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.

   Analytikern informerar regelbundet bland annat värdepappersmäklare på den egna arbetsplatsen om analyserna. Med hjälp av analyserna avgör investerarna ifall de ska köpa eller sälja de aktuella aktierna. Både finansekonomer och finansanalytiker får information från nyhetsbyråer och aktiebörser i hela världen.

   En finansekonom arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika värdepapper. En finansekonom i ett företag ser till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. Ekonomen omplacerar lånen efter hur räntan utvecklas och arbetet innebär täta kontakter med banker, försäkringsbolag och kreditinstitut. Man kan också arbeta med att placera företagets eget kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor.

   En finansekonom i ett större exportföretag kan arbeta med att bedöma risker och säkerheter vid exportaffärer. Man ordnar krediter för att finansiera olika affärer utomlands. För att bedöma vilka ekonomiska risker som finns med en affär måste finansekonomen skaffa information om landet, dess politik och ekonomiska situation.

   Finansekonomer kan arbeta med företagsfinansiering, så kallad Corporate Finance, på banker och på större värdepappersbolag. Då hjälper man företagsledningar med finansieringstjänster och med att underlätta strukturomvandlingar. Man kan till exempel hjälpa till med samarbetsavtal, sammanslagningar av företag, uppdelningar av verksamheter i olika bolag och uppköp och försäljningar av företag.

   Utbildningsvägar för finansanalytiker och finansekonom

   Vill du studera till finansanalytiker och finansekonom? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: