Finansanalytiker och finansekonom

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Specialiserade analytiker på den ekonomiska marknaden.

  På den svenska kapitalmarknaden arbetar finansanalytiker och finansekonomer. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar de bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Förmåga att värdera information
  • Stresstålighet

  Arbetsuppgifter

  Finansanalytiker analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytikern samlar in information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar finansanalytikern bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.

  Analytikern informerar regelbundet bland annat värdepappersmäklare på den egna arbetsplatsen om analyserna. Med hjälp av analyserna avgör investerarna ifall de ska köpa eller sälja de aktuella aktierna. Både finansekonomer och finansanalytiker får information från nyhetsbyråer och aktiebörser i hela världen.

  En finansekonom arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika värdepapper. En finansekonom i ett företag ser till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. Ekonomen omplacerar lånen efter hur räntan utvecklas och arbetet innebär täta kontakter med banker, försäkringsbolag och kreditinstitut. Man kan också arbeta med att placera företagets eget kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor.

  En finansekonom i ett större exportföretag kan arbeta med att bedöma risker och säkerheter vid exportaffärer. Man ordnar krediter för att finansiera olika affärer utomlands. För att bedöma vilka ekonomiska risker som finns med en affär måste finansekonomen skaffa information om landet, dess politik och ekonomiska situation.

  Finansekonomer kan arbeta med företagsfinansiering, så kallad Corporate Finance, på banker och på större värdepappersbolag. Då hjälper man företagsledningar med finansieringstjänster och med att underlätta strukturomvandlingar. Man kan till exempel hjälpa till med samarbetsavtal, sammanslagningar av företag, uppdelningar av verksamheter i olika bolag och uppköp och försäljningar av företag.

  Arbetsplats och lön

  Finansanalytiker är verksamma på den svenska kapitalmarknaden och arbetar på stora företags kapitalförvaltning, banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.

  Genomsnittligt löneintervall

  33 500 - 167 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022