BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Controller

Kontrollerar, analyserar och rapporterar hur företag styrs.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

34 800 - 65 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för controllers kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Controllern arbetar med analyser av en verksamhet utifrån olika perspektiv för att den ständigt ska förbättras och nå resultat. Det finns två huvudinriktningar på controllerns arbete.

En finansiell controller har som främsta uppgift att analysera dåtid och nuläge i ekonomiska siffror. Att kunna läsa av resultat- och måluppfyllnad och sedan rapportera till ledning samt till övriga i organisationen är det viktigaste. Ledningen ska kunna få en bra bild av hur nuläget är för att förstå framtiden. En annan titel är accounting controller.

En verksamhetscontroller är mer inriktad på framtiden. Hen gör analyser av förutsättningar för en framgångsrik verksamhet utifrån flera olika perspektiv. Det kan till exempel handla om hur marknaden utvecklas, nya lagar som påverkar eller om kvalitet. Analysen ska hjälpa ledningen att ta fram strategier på kort och lång sikt. Inom privat sektor kallas man då ofta för business controller.

Underlagen till analyserna samlas in både inom och utanför företaget. Det ingår i arbetet att hålla sig uppdaterad på vad som händer i omvärlden som kan påverka verksamheten på olika sätt. Det behövs även ett nära samarbete med många andra yrkesgrupper för att dra rätt slutsatser. Controllern behöver därför ha bra kontakter både inom och utanför verksamheten. Ibland arbetar hen även utanför landets gränser.

Att presentera det man kommit fram till så att alla förstår är en viktig uppgift för controllern. Controllern är pådrivande för att få hela verksamheten till att gå från ord till praktisk handling.

I ett mindre företag går ofta de två rollerna som beskrivs ovan ihop. Controlleryrket har utvecklats mot att bli mer styrande och nära ledningen i verksamheten. Nya områden kommer hela tiden till, hållbarhet är ett exempel som en controller kan behöva titta på.

Utbildningsvägar för controller

Yrket kräver oftast eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli controller till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Grundutbildningen för Controller är vanligtvis en ekonomisk högskoleutbildning som omfattar tre till fem års studier vid universitet eller högskola.
/