BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Projektledare

En mångsidig planerare med en känsla för utsatta mål.

 • Kreativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Simultanförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   28 600 - 67 500 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Medelhög konkurrens på 5 års sikt

   Arbetsuppgifter

   Ett projekt är ett tidsbegränsat uppdrag med tydligt mål och egen budget. Projekt har en start och ett slut, då resultatet ska levereras till beställaren. En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter eller funktioner inom ett projekt. I arbetet ingår att stämma av projektets olika delar, rapportera till styrgruppen och se till att alla aktiviteter följs upp.

   I projektplanen beskriver projektledaren när olika delar ska genomföras och hur lång tid detta beräknas ta. Den viktigaste uppgiften är att ha kontroll över hur arbetet fortlöper och att snabbt kunna sätta in åtgärder om något går snett. Projektledaren arbetar därför hela tiden med riskanalyser. Vad kan gå fel i projektet och vilka möjligheter finns att åtgärda felen? Vad behöver göras för att projektet ska hålla tidsplanen?

   Ekonomi och administration är ofta en del av uppdraget. Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Projektledaren ser till att projektet uppnår målen när det gäller tidplan, kvalitet och ekonomi. Projektledaren ska organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat. Ekonomi och administration är ofta en del av uppdraget. Det ingår alltid att följa upp projektet; "Vad gick bra och vad kan göras bättre till en annan gång?"

   Till hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, till exempel ingenjörer, It-konsulter, inköpare och ekonomer. Projektledaren har oftast inte personalansvar. Däremot krävs beslutsförmåga om de som arbetar med projektet inte är överrens. Kunskaper i gruppdynamik är värdefulla. Viktigast av allt är att projektledaren kan leda och entusiasmera människor. Medarbetarna behöver bli sedda för att kunna vara kreativa.

   Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall kan det dock vara mer fruktbart att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med ”nya ögon”.

   Utbildningsvägar för projektledare

   Vill du studera till projektledare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: