Larm- och säkerhetstekniker

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Bidrar till att öka tryggheten genom att installera, driftsätta och serva larm- och säkerhetssystem.

  Larm- och säkerhetstekniker arbetar med att montera brandlarm, inbrottslarm, kamerabevaknings- och passersystem samt annan säkerhetsutrustning. I arbetet ingår att installera, driftsätta, programmera och utföra servicearbeten i systemen. Larm- och säkerhetsteknikern utbildar också de som ska använda systemen. Pedagogisk förmåga och servicekänsla är därmed viktigt i arbetet.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad

  Arbetsuppgifter

  Larm- och säkerhetstekniker installerar, driftsätter och programmerar larm- och säkerhetssystem hos nya kunder. De utför även service och underhåll i befintliga kunders system. Larm- och säkerhetsteknikern monterar ofta brandlarm, inbrottslarm, kamerabevaknings- och passersystem.

  En del av arbetet kan handla om att koppla ihop olika system med varandra, det vill säga integrerade system. Då skapas en gemensam central för styrning och övervakning av säkerheten. Larm- och säkerhetsteknikern kan även ansluta larmet till kundernas nätverk för att öka bekvämligheten och möjligheten att styra andra system.

  Larm- och säkerhetssystemen utformas efter kundernas behov, varför det är viktigt att ge råd och hjälpa kunderna med deras önskemål.

  Larm- och säkerhetsteknikern gör ofta en teknisk beskrivning av installationen, för att andra ska kunna se hur den är gjord. Vid överlämning av anläggningen ingår det i arbetet att utbilda användare av larm- och säkerhetssystemen. Då går man igenom handhavande, drift och skötsel samt instruktioner för att undvika onödiga larm. Det är viktigt att larm- och säkerhetsteknikern har kunskap om de lagar och föreskrifter som styr arbetet med larminstallationer.

  Storleken på arbetsuppgifterna kan variera mycket, man jobbar därför med både små och stora projekt.

  Arbetsplats och lön

  Larm- och säkerhetstekniker är ofta anställda av larm- och säkerhetsföretag eller av elinstallationsföretag som har en egen säkerhetsavdelning. Kunder är bland annat företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Beroende på var man jobbar kan man ha olika yrkestitlar.

  Genomsnittligt löneintervall

  24 200 - 41 700 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022