BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vaktmästare

Relationsskapare som stöttar verksamheter och reparerar inventarier, lokaler och anläggningar.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

23 100 - 34 200 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för fastighetsskötare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Vaktmästare arbetar med att ge stöd och service till verksamheter. Som vaktmästare löser man små och stora problem som kan uppstå i verksamheten. Övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket är:

* Post- och godshantering
* Varubeställningar och leveranser
* Reparation och byte av föremål som är trasiga
* Möblering av lokaler och montering av inventarier
* Transporter av olika slag
* Kontroll av teknisk utrustning
* Kontroll av larm- och låssystem
* Kort- och nyckelhantering
* Ansvar för förråd och lagerutrymmen
* Snöröjning och gräsklippning

Det finns många olika arbetsområden för vaktmästare, nedan ges en kortfattad beskrivning av de vanligaste.

Kontorsvaktmästare arbetar med kontorsservice. Vaktmästaren fyller på kontorsmaterial, underhåller kaffemaskiner och sköter viss administration. Det är inte ovanligt att även hoppa in i kontorets reception vid vissa tillfällen.

Sjukhusvaktmästare arbetar mycket med transporter. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka prover till labbet eller transportera tvätt och riskavfall. Transport av avlidna människor ingår i arbetet.

Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler och skolgård. Utöver praktiska arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet att skapa goda relationer med elever och lärare samt att bidra till trygghet och trivsel på skolan.

Idrottsplatsvaktmästare arbetar med skötsel och drift av idrotts- och friluftsanläggningar, till exempel fotbollsplaner, ishallar och motionsspår. Vaktmästaren ser bland annat till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare.

Kyrkvaktmästare förbereder kyrkan för gudstjänster och andra aktiviteter. I arbetet ingår att ansvara för ljud, ljus och kyrkans inventarier. Praktiskt kyrkogårdsarbete som skötsel av grönytor och gravar sköts ofta av en kyrkogårdsvaktmästare.

Utbildningsvägar för vaktmästare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/