Vaktmästare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Relationsskapare som stöttar verksamheter och reparerar inventarier, lokaler och anläggningar.

  Vaktmästare arbetar med service, underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Vanliga arbetsplatser är kontor, skolor, förskolor, sjukhus och idrottsanläggningar. Arbetet är serviceinriktat med tekniska och praktiska inslag. Vaktmästaren behöver ha förmåga att ta egna initiativ och skapa goda relationer med människor inom olika verksamheter.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Förmåga att vara flexibel
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Social förmåga

  Arbetsuppgifter

  Vaktmästare arbetar med att ge stöd och service till verksamheter. Som vaktmästare löser man små och stora problem som kan uppstå i verksamheten. Övergripande arbetsuppgifter som ofta ingår i yrket är:

  * Post- och godshantering
  * Varubeställningar och leveranser
  * Reparation och byte av föremål som är trasiga
  * Möblering av lokaler och montering av inventarier
  * Transporter av olika slag
  * Kontroll av teknisk utrustning
  * Kontroll av larm- och låssystem
  * Kort- och nyckelhantering
  * Ansvar för förråd och lagerutrymmen
  * Snöröjning och gräsklippning

  Det finns många olika arbetsområden för vaktmästare, nedan ges en kortfattad beskrivning av de vanligaste.

  Kontorsvaktmästare arbetar med kontorsservice. Vaktmästaren fyller på kontorsmaterial, underhåller kaffemaskiner och sköter viss administration. Det är inte ovanligt att även hoppa in i kontorets reception vid vissa tillfällen.

  Sjukhusvaktmästare arbetar mycket med transporter. Det kan handla om att förflytta patienter mellan olika avdelningar, skicka prover till labbet eller transportera tvätt och riskavfall. Transport av avlidna människor ingår i arbetet.

  Skolvaktmästare sköter om skolans lokaler och skolgård. Utöver praktiska arbetsuppgifter är en viktig del i arbetet att skapa goda relationer med elever och lärare samt att bidra till trygghet och trivsel på skolan.

  Idrottsplatsvaktmästare arbetar med skötsel och drift av idrotts- och friluftsanläggningar, till exempel fotbollsplaner, ishallar och motionsspår. Vaktmästaren ser bland annat till att utrustningen på idrottsplatsen fungerar och finns tillgänglig för besökare.

  Kyrkvaktmästare förbereder kyrkan för gudstjänster och andra aktiviteter. I arbetet ingår att ansvara för ljud, ljus och kyrkans inventarier. Praktiskt kyrkogårdsarbete som skötsel av grönytor och gravar sköts ofta av en kyrkogårdsvaktmästare.

  Arbetsplats och lön

  Vaktmästare arbetar bland annat på skolor, idrottsplatser, sjukhus och kontor. En del vaktmästare arbetar i bemannings- eller servicepooler där man åker ut på olika uppdrag inom ett verksamhetsområde.

  Genomsnittligt löneintervall

  23 100 - 34 200 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Medelhög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022