BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Polis

Skapar trygghet och ordning, minskar och bekämpar brottslighet – ett yrke med många kommunikativa inslag.

  • Förmåga att ta ansvar
  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

29 200 - 45 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för poliser kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som polis kan man ha många olika arbetsuppgifter. Kärnverksamheten fokuserar på vardagsbrott som inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder, snatterier eller misshandel.

Poliser arbetar mycket brottsförebyggande. De kan samverka med andra aktörer i samhället för att minska brottsligheten, till exempel arbeta med narkotikakampanjer tillsammans med skola eller socialtjänst. Mycket av det brottsförebyggande arbetet är riktat mot ungdomar.

Polisen arbetar också med att bekämpa den brottslighet som finns i samhället. Brotten som utreds är till största del inbrott, skadegörelse och misshandel. En stor del av polisens vardagliga arbete innebär utredningar som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i beslag. Varje brott kräver noggrann dokumentation och därför tillbringar även en poliser ofta mycket arbetstid inomhus framför datorn. Spaning, brottsutredning och kriminalunderrättelser är andra uppgifter en polis kan ha.

En kriminaltekniker är en polis som undersöker brottsplatser för att hitta bevis att använda vid brottsutredningar. Det kan vara fingeravtryck, DNA eller fotspår. De flesta poliser börjar arbeta med någon typ av yttre tjänst som närpolis, ordningspolis eller trafikpolis. Poliser kan även arbeta i nationella insatsstyrkan, inom säkerhetspolisen, som ridande polis eller hundförare.

Utbildningsvägar för polis

Yrket kräver eftergymnasial utbildning omfattande 2,5 år.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli polis till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Polisutbildningen omfattar 2,5 års heltidsstudier. Utbildningen finns på Södertörns högskola i Flemingsberg, vid universitetet i Umeå och vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det finns även möjlighet att studera på distans. I utbildningen ingår sex månaders aspirantutbildning (praktik) på en polismyndighet. Efter denna fortsätter studierna under cirka två månader vid studieorten. Efter godkända studier är man behörig att söka anställning som polis. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för antagningsprocessen till polisutbildningen. Polisen gör en säkerhetsprövning för att säkerställa pålitlighet och lämplighet för polisyrket. På polisens webbplats finns mer information om utbildningen och vad som krävs för att vara behörig att söka till polisutbildningen. När man har arbetat några år inom yrket finns möjlighet att vidareutbilda sig inom flera olika områden.
/