BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Demonstratör

Ett socialt försäljningsyrke med mycket kundkontakter.

  • Kommunikativ förmåga
  • Kundfokus
  • Säljinriktad

Genomsnittligt löneintervall

17 100 - 34 600 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Demonstratörer arbetar med att visa eller demonstrera olika produkter. Uppgiften är att få kunderna intresserade av att köpa varan. De kan till exempel visa hur en ny dammtrasa fungerar eller låta kunderna smaka en ny ost.

Arbetet kräver att man kan det mesta om den vara man ska sälja och är beredd att svara på alla tänkbara frågor om produkten. Demonstratörer packar ofta upp varorna själva och ställer i ordning platsen för demonstrationen. Andra uppgifter kan vara att delta i kampanjer och ordna säljaktiviteter.

Man kan till exempel dela ut varuprover, arrangera underhållande information, tävlingar och andra kundaktiviteter, som ska ge kunderna en upplevelse. Plockare plockar upp och exponerar olika leverantörers varor. De sätter också upp reklammaterial runt produkterna. Arbetet kräver att man kan ställa upp varor snyggt och det är ett extra plus om man är bra på skyltning och exponering av varorna.

Sedan varorna levererats åker plockaren runt till olika butiker och ser till att det finns tillräckligt med utrymme i butiken och att det är snyggt i hyllorna. Ibland kan det vara samma person som under en period arbetar som demonstratör och under en annan som plockare.

Butikskonsulenter arbetar med att öka försäljningen av en viss typ av varor i ett antal butiker. Man genomför kampanjer, sköter skyltning och arbetar för att varorna får en synlig placering i butikerna. Man fyller på varor i hyllorna, ser över sortimentet och ansvarar för att distributionen fungerar. Man samarbetar med butikschefen och personalen.

Utbildningsvägar för demonstratör

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/