Biståndsbedömare

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Arbetar i kommunen med att utreda vilka stöd gamla eller sjuka människor har rätt att få.

  En biståndsbedömare arbetar med att utreda vårdbehovet hos främst äldre och funktionshindrade. Det kan handla om stöd till personlig assistans, hemtjänst eller plats på ett särskilt boende. Det är viktigt att man som biståndsbedömare kan föra samtal med människor och ta svåra beslut.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Beslutsförmåga
  • Förmåga att värdera information
  • Gott omdöme
  • Kommunikativ förmåga

  Arbetsuppgifter

  Biståndsbedömaren tar beslut utifrån insamlad information och gällande lagstiftning om vem som har rätt till stöd.
  Arbetet ställer höga krav på dokumentation eftersom utredningarna måste dokumenteras och motiveras väl.

  Biståndsbedömare träffar och besöker ofta den person som ärendet man arbetar med berör. Det är också vanligt att träffa dennes anhöriga eller gode man. Genom hembesök och samtal kring personens situation inhämtar biståndsbedömaren information för att kunna göra en bedömning om rätt till bistånd. I arbetet ingår även att följa upp bistånd för att utreda om biståndet bör förändras på något sätt efter en tid.

  Det är viktigt att man som biståndsbedömare kan ta beslut som kan upplevas som svåra eller livsavgörande för den som söker hjälp. Biståndsbedömaren behöver därför kunna framföra information på ett korrekt och tydligt sätt, därför är det också viktigt att man kan uttrycka sig väl i både tal- och skrift.

  Arbetsplats och lön

  Biståndsbedömare arbetar ofta inom kommunens vård- och omsorgs- eller socialförvaltning. Vanliga arbetsuppgifter är utredning, dokumentation samt möten med berörda parter i de ärenden man arbetar med.

  Genomsnittligt löneintervall

  30 000 - 38 900 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Hög konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022