BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Biståndsbedömare

Arbetar i kommunen med att utreda vilka stöd gamla eller sjuka människor har rätt att få.

 • Beslutsförmåga
 • Förmåga att värdera information
 • Gott omdöme
 • Kommunikativ förmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   30 000 - 38 900 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Hög konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Biståndsbedömaren tar beslut utifrån insamlad information och gällande lagstiftning om vem som har rätt till stöd.
   Arbetet ställer höga krav på dokumentation eftersom utredningarna måste dokumenteras och motiveras väl.

   Biståndsbedömare träffar och besöker ofta den person som ärendet man arbetar med berör. Det är också vanligt att träffa dennes anhöriga eller gode man. Genom hembesök och samtal kring personens situation inhämtar biståndsbedömaren information för att kunna göra en bedömning om rätt till bistånd. I arbetet ingår även att följa upp bistånd för att utreda om biståndet bör förändras på något sätt efter en tid.

   Det är viktigt att man som biståndsbedömare kan ta beslut som kan upplevas som svåra eller livsavgörande för den som söker hjälp. Biståndsbedömaren behöver därför kunna framföra information på ett korrekt och tydligt sätt, därför är det också viktigt att man kan uttrycka sig väl i både tal- och skrift.

   Utbildningsvägar för biståndsbedömare

   Vill du studera till biståndsbedömare? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: