BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Reservdelsspecialist

Serviceinriktat yrke som förser både kunder och mekaniker med rätt reservdelar.

  • Förmåga att vara flexibel
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad

Genomsnittligt löneintervall

22 600 - 36 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

I en bilverkstad ska reservdelsspecialisten dela ut reservdelar till fordonsmekaniker. Först avgör man om reservdelen kan ordnas från det egna företaget, eller om delen ska hämtas utifrån. Det hjälper att veta hur en mekaniker jobbar för att snabbt kunna ge ut rätt reservdelar.

Reservdelsspecialisten håller även kontakt med återförsäljare och leverantörer om olika bildelar. Det är även vanligt att man är länken mellan verkstaden och kundmottagningen.

I dessa fall påbörjar, bevakar och avslutar man ärenden med kunder. Ordermottagningarna ges över disk, via telefon eller webb. Det kan handla om att förmedla tjänster, exempelvis serviceavtal och bilvård.

I tillbehörsbutiken säljer man reservdelar och fordonstillbehör till kunder, vilket även kan ske över telefon och mejl. Kunskaper om fordon är till stor nytta för att kunna ge råd om hur delarna ska användas. I sitt arbete med försäljning är det även viktigt att ha ett intresse för varorna och att kunna ge kunden god service. I butiken ansvarar man även för påfyllning av varor och att säkerställa samarbete med andra avdelningar.

Reservdelsspecialisten kan även få arbeta med reservdelar i ett lagerhus. I lagerhanteringen ansvarar man för mottagning, påfyllnad, godshantering och utlämning av material. I utlämningen kör reservdelsspecialisten budbilar för att leverera reservdelar till kunder. Här ansvarar man även för övrig lagerhantering såsom inventering, utgallring och att lägga beställningar. I lagerhanteringen finns även möjlighet att använda truck. Ett viktigt hjälpmedel i yrket är datorn, där man har kataloger över reservdelarna

För att arbetet ska gå smidigt, samt för att kunden ska få rätt råd, bör man ha goda kunskaper om de produkter som finns tillgängliga.

Utbildningsvägar för reservdelsspecialist

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli reservdelsspecialist till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan.
/