BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Stödassistent

En hjälpmotor för den som har ett funktionshinder och får stöd i att klara det dagliga livet.

  • Empatisk förmåga
  • Förmåga att vara flexibel
  • Gott omdöme
  • Kreativ förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

24 500 - 33 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för vårdare och boendestödjare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Som stödassistent kan man arbeta med människor som har exempelvis fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Oavsett arbetsplats utgår man från personens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Inom gruppboenden kan det röra sig om att stötta och hjälpa till vid vardagliga sysslor som matlagning och städning. Det kan också handla om att stötta en person till att få en sysselsättning.

Det kan även handla om att uppmuntra till och möjliggöra fritidsaktiviteter som att driva olika verksamheter inom boendet som exempelvis caféverksamhet, snickeri, konst eller datorkurser. Det kan också vara sinnesstimulerande aktiviteter som bad, massage, musik eller sjukgymnastik.

På barn- och ungdomsverksamheter vistas barn och ungdomar vissa helger eller veckor för att ge avlastning för föräldrarna. Då arbetar man med olika aktiviteter tillsammans med barnen som exempelvis kreativt skapande, musik eller att åka på utflykter.

Många personer inom LSS har nedsatt förmåga att förstå och tolka verbal kommunikation. Arbetet kan då innebära att anpassa den omgivande miljön så den blir förståelig eller att dela upp uppgifter som ska utföras i moment. Ofta i form av bilder, föremål eller genom text, för att förenkla och ge en överblick.

I arbetet ingår också att föra dokumentation över personens utveckling och behov i syfte att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Utbildningsvägar för stödassistent

Gymnasieutbildning är den vanligaste utgångspunkten för det här yrket. Även Yrkeshögskolan erbjuder utbildning.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli stödassistent till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Som stödassistent kan du vidareutbilda dig till stödpedagog, en eftergymnasial utbildning inom yrkeshögskolan. Den är oftast 1-årig och ger en fördjupad kompetens inom området. Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs.
/