BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Tak- och tätskiktsmontör

Precisionsarbete på tak med många olika arbetsmoment, material och tekniker.

  • God fysik
  • Noggrannhet
  • Resultatinriktad
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för takmontörer kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Tak- och tätskiktsmontören arbetar med att lägga tätskikt och yttertak på byggnader av olika slag. Tak- och tätskiktsmontören arbetar med både nyproduktion och renovering av äldre hus. Ett yttertak måste isolera mot kyla och hålla fukt ute. En stor del av arbetet handlar därför om att lägga takets tätskikt. Det innebär att tak- och tätskiktsmontören först monterar värmeisolering och fuktskydd.

Därefter täcker man taket med olika material, exempelvis papp, betongpannor eller tegelpannor. När det gäller renoveringar av äldre hus med plåttak kan tak- och tätskiktsmontören göra allt underarbete så att en plåtslagare bara behöver lägga själva plåttaket.

Utbildningsvägar för tak- och tätskiktsmontör

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli tak- och tätskiktsmontör till exempel

  • vuxenutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en vuxenutbildning. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.
  • arbetsmarknadsutbildning
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
  • företagsförlagd utbildning.
  • En alternativ utbildningsväg är via en distansutbildning där Byggnadsindustrins Yrkesnämnd anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där ett företag står för den praktiska utbildningen.
/